Planlægning

Pas på med de teoretiske arealbehovskurver

Arealbehovskurver er en spændende størrelse, da de ofte spiller en vigtigt rolle i udformningen af vejkryds. Dog er der nogle tilfælde, hvor arealbehovskurven ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, hvilket er føre til nogle uhensigtsmæssige situationer.

I dette indlæg går jeg igennem et tilfælde, hvor en teoretisk arealbehovskurve kommer i karambolage med virkeligheden.

Read More »Pas på med de teoretiske arealbehovskurver

Hvad gør kommunen når der sker en dødsulykke på vejnettet?

Som trafikplanlægger frygter jeg dødsulykker rigtig meget, da jeg efterfølgende spørger mig selv “har jeg gjort mit job godt nok? Kunne jeg have foretaget noget specifikt lige præcis på denne lokalitet? Har jeg mon overset et eller andet?. Borgerne sidder også ofte med spørgsmålet “hvorfor har kommunen ikke gjort noget før? Skulle der virkelig en dødsulykke til?.

Spørgsmålene er mange, og derfor er det utroligt vigtigt at kende til de konkrete omstændigheder når der sker et færdselsuheld, og i særdeleshed, når der sker en dødsulykke på vejnettet. I dette indlæg gennemgår jeg det forløb som sker i kølvandet på en dødsulykke.

Read More »Hvad gør kommunen når der sker en dødsulykke på vejnettet?

Evaluering af ATK(stærekasser)

Vejdirektoratet satte i 2018 20 ATK-standere(stærekasser) op på 11 uheldsbelastede steder i Danmark, hvor der også blev målt høje hastigheder. Nu har Vejdirektoratet udgivet en evaluering af ATK-standerne. I dette indlæg gennemgår jeg de væsentligste punkter af evalueringen.

Read More »Evaluering af ATK(stærekasser)

Danmarks ældste færdselstavle?

De fleste tænker nok at færdselstavler er en forholdsvis nymoderne opfindelse, som kom til i forbindelse med udbredelsen af motorkøretøjerne. I Odense findes der i krydset Horsetorvet og Munkemøllestrædeen en færdselstavle, som henvender sig til ryttere og hestevogne.

Som følge af de ringe oversigtsforhold i krydset er der på bygningen placeret et skilt, hvorpå der står “Skridt om Hjørnet”. Der henvises til, at man hverken må trave eller galopere rundt om hjørnet, og regulerer således ryttere og hestevognes hastighed. Et sjovt levn fra gamle dage, hvor færdselstavler også var nødvendige.

Som man kan se på billederne har færdselstavlerne altså eksisteret før motorkøretøjerne kom til, hvilket er meget interessant. Hvis du har kendskab til andre gamle færdselstavler må du meget gerne sende mig en e-mail.

Hvilket materiale er nødvendig for at kommunen kan godkende nye vejudlæg for private fællesveje?

Jeg har efterhånden godkendt en del vejudlæg for private fællesveje ifm. udmatrikuleringer af grundstykker. I nogle tilfælde opstår der forvirring om, hvilket materiale der egentlig er nødvendigt for at kommunen kan godkende vejudlægget.

I dette indlæg belyser jeg derfor, hvilket materiale kommunen har behov for, når vejudlæg for nye private fællesveje skal godkendes.

Read More »Hvilket materiale er nødvendig for at kommunen kan godkende nye vejudlæg for private fællesveje?