Skal cyklister have lov at cykle på fortovet eller kørebanen om vinteren?

Januar 2024 har været en udfordrende måned for cyklister, særligt i Odense, hvor hovedparten af cykelstierne ikke har været ryddet for sne eller saltet. Det har skabt en del debat omkring, hvorvidt cyklister skal have lov at færdes på kørebanen eller så går fortovet i tilfælde, hvor cykelstierne ikke er farbare. Men er det en god idé? Det giver jeg mine tanker omkring i dette indlæg.

Som udgangspunkt er jeg tilhænger af, at cyklisterne kan cykle på kørebanen på lige fod med bilerne, dog kun på hastighedsdæmpede veje, hvor hastigeden maksimalt er 30 km/t. Årsagen til dette er, at sikre et ensartet hastighedsprofil for alle trafikanterne, så overhalingssituationer mellem bilister og cyklister undgås.

På trafikveje hvor hastigheden er 50, 60 eller sågar 70 km/t ser jeg en udfordring i, at blande cyklister og bilisterne sammen. Hovedårsagen til dette er, at danskerne trafikkultur ikke er moden nok til, at tage det stille og roligt ude i trafikken. Som følge af en travl hverdag acceptere de fleste bilister ikke, at ligge bag en cyklist som sløver dem ned og muligvis tilføre værdifulde minutter til pendlerturen.

Kan vi på en måde skifte danskernes mentalitet i trafikken, hvor pendlerturen inde i byen skal ses som en ‘tur’ og ikke et kapløb med tiden, så kan jeg godt se en god mulighed for, at omdanne mange gader til cykelgader i vinterhalvåret, eller endda hele året. Dette harmonere også med de nye visioner de såkaldte ’30 km/t byer’, hvor hastighedsgrænsen maksimalt må være 30 km/t.

Det kunne være spændende med et pilot projekt i Odense, hvor f.eks. alle veje inden for Ring 1 eller 2 gøres til ‘Cykelgader’ når vinteren sætter ind. Det vil naturligvis også sætte et højt krav til cykellygterne, da mange desværre cykler med nogle der er for dårlige.

Hvad angår cykling på fortovet er jeg stærkt imod sådan et tiltag. De fleste fortove i Danmark har knap nok den vejledende minnimums bredde, og der er simpelthen ikke plads til både fodgængere og cyklister. Ydermere færdes der børn, blinde og andre trafikantgrupper, som har brug for et ‘safespace’ at opholde sig på.

Andre spændende indlæg