Må man parkere ved siden af en spærrelinje?

Hvordan er parkeringsreglerne egentlig når man parkerer ved siden af en spærrelinje? Må man parkere der? Og er det ikke ligemeget hvis man holder 10 meter væk fra et kryds?

Jeg ser mange trafikanter som parkerer deres bil ved siden af en spærrelinje til trods for, at det i mange tilfælde faktisk er ulovligt. Dette gør sig specielt gældende i vejkryds, hvor nogle trafikanter kun er bevidste om den såkaldte 10 meters regel.

I dette indlæg dykker jeg ned i den knap så kendte paragraf, som er gældende når man parkerer sit køretøj ved siden af en spærrelinje.

Færdselsloven § 29 stk. 1, nr 8
De fleste af os har hørt om færdselsloven, og de af os som har kørekort kender den i hvert fald. § 29 i færdselsloven belyses de steder, hvor man som bilist ikke må standse eller parkere sit køretøj, og denne paragraf overholder de fleste. Dog er der et afsnit i § 29 som er forsvundet fra hukommelsen hos nogle trafikanter – helt specifikt afsnittet omkring spærrelinjer.

Parkerer man ved siden af en spærrelinje skal der være mindst 3 meter mellem køretøjet og spærrelinjen. Dette gælder dog ikke, hvis der mellem køretøjet og spærrelinjen findes en punkteret linje. Dette står skrevet i færdselslovens § 29 stk. 1, nr 8:

§ 29. Standsning eller parkering må ikke ske:
8) ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 m, og der ikke mellem køretøjet og spærrelinjen findes en punkteret linje, (Færdselsloven § 29)

Vælger man at parkere ved siden af en spærrelinje skal man derfor altid undersøge, hvorvidt der er en punkteret linje eller, om afstanden fra køretøjet og hen til spærrelinjen er mindst 3 meter.

Eksempler på ulovlige parkeringer
Her er nogle eksempler på trafikanter som parkerer ved siden af en spærrelinje. I nogle tilfælde er det lovligt og andre gange ulovligt.

Eksempel 1 A: Begge køretøjer holder 10 meter fra krydset, dog er der kun et køretøj som er parkeret lovligt.
Eksempel 1 B: Køretøjet holder ulovligt, da der ikke er 3 meter fra køretøjets kant og spærrelinjen.
Eksempel 2: Køretøjet holder ulovligt, da der ikke er 3 meter fra køretøjets kant og spærrelinjen.

Hvorfor skal der være mindst 3 meter eller en punkteret linje?
Der er flere årsager til, at der skal være mindst 3 meter eller en punkteret linje. I kryds er det fordelagtigt, at holde den ene side af spærrelinjen fri for parkerede køretøjer. Dette sikre bl.a, at en lastbil eller en bil med anhænger kan placere sig korrekt i krydset og ikke holde skævt, så en indsvingende bilist f.eks. ikke kan komme forbi. Ydermere sikre det også, at lastbilchaufføren kan se cyklisterne ordenligt i sidespejlene, hvilket ikke altid er tilfældet hvis lastbilen holder skævt.

En lastbil har svært ved at placere sig korrekt i krydset, da der er parkerede biler på begge sider af spærrelinjen. En ukorrekt placering gør det bl.a. vanskeligt at foretage svingmanøvre til højre eller venstre. Havde de to biler markeret med den gule ring ikke parkeret ulovlig, var der god plads til at en lastbil kunne placere sig korrekt og hensigtsmæssigt.

Et andet forhold er det vejareal en lastbil skal bruge for at foretage et højre- eller venstre sving. Er en lastbilchauffør nødsaget til at holde skævt i et kryds er det ikke sikkert, at chaufføren kan foretage den ønskede svingmanøvre.

Et andet forhold at have in mente er vige mulighederne. Når der er parkerede køretøjer på begge sider af spærrelinjen i et kryds er det udfordrende for bilist at vige i tilfælde af, at der kommer en indsvingende bilist. Dette er specielt gældende for lastbiler og bilister med anhænger.

Bilisten har ringe vige muligheder såfremt at der havde været en indsvingende bilist.

En anden grund til at man ikke må parkere tættere end 3 meter på en spærrelinje er af hensyn til færdsesloven § 125 stk 2. nr 2 som klarlægger, at man som trafikant ikke må overskride en spærrelinje. (Færdselsloven § 125)

Eksempel på en bilist som er nødsaget til at overskride spærrelinjen for at passere den parkerede bil.

Ved at holde en afstand på min. 3 meter hen til spærrelinjen sikres det, at alle køretøjer kan passerer det parkerede/standsede køretøj. Alternativt tvinges trafikanterne i nogle tilfælde til at bryde færdselsloven og overskride spærrelinjen, hvilket naturligvis ikke er hensigtsmæssigt.

Afrunding
Vælger man at standse eller parkere sit køretøj ved siden af en spærrelinje, skal man være opmærksom på hvorvidt der er 3 meter mellem køretøjets kant og spærrelinjen. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal der være en punkteret linje mellem køretøjet og spærrelinjen, hvis man ønsker at parkere lovligt.

Det er i særdelesved i forbindelse med kryds hvor man som trafikant skal være særlig opmærksom, da der i de fleste kryds er en spærrelinjer man skal tage hensyn til.

Parkerer man ulovligt risikerer man en parkeringsafgift og man tvinger oftest sine medtrafikanter til, at bryde færdselsloven da de i nogle tilfælde skal overskride spærrelinjen for at komme forbi det parkerede køretøj. Ydermere er det ikke sikkert, at lastbiler eller biler med anhænger kan foretage et højre- eller venstresving, da de ikke kan placere sig korrekt i f.eks. et kryds.

Andre spændende indlæg
Adfærdspsykologien og dens betydning for vejudformningen
Hvordan planlægger man vejnettet i en by?
Kan computerspil anvendes til trafiksimulering?