Frontalkollisioner – hvad kan der gøres?

I det forrige indlæg omkring frontalkollisioner gennemgik jeg en række faktorer, som var medvirkende til at frontalkollisioner skete.

I dette indlæg gennemgår jeg en række tiltags muligheder, som kan forebygge frontalkollisioner.

Resume fra det forrige indlæg
I det tidligere indlæg omkring frontalkollisioner, som du kan læse her, beskrev jeg, hvordan uopmærksomhed, alkohol og dårlige rabatter alle spillede en væsentlig rolle som en uheldsfaktor.
Ligeledes var de væsentligste skadesfaktorer hastighedsoverskridelser, manglende selebrug og forkert sæde/rat justering.

Der er således nogle skades- og uheldsfaktorer som man kan arbejde med, og på den måde forebygge og minimere skadesomfanget af frontalkollisionerne.

Reducere chancen for frontalkollisioner
Chancen for frontalkollisioner afhænger af mange forhold, og særligt de øvrige trafikanter. Derfor kan man som en forsvarlig bilist ikke gardere sig 100% i mod et færdselsuheld. Man kan dog tage følgende forholdsregler for at minimere chancen for et færdselsuheld:

  • Overhold hastighedsbegrænsningen på vejen. Ved at overholde hastighedsbegrænsning og afstemme din hastighed til forholdene reducere du chancen for et færdselsuheld væsentligt. Du har mere tid til at reagere såfremt en modpart kommer over i din kørebane, men også til at rette dit køretøj op såfremt du skulle ramme rabatten og komme i slingre.
  • Hold dine medpassagerer vågen. En stor del af frontalkollisionerne skete, hvor medpassgeren var faldet i søvn. Hvorfor dette øger risikoen for færdselsuheld fremgår ikke af Havarikommisionen rapport. Man kan dog gisne om, at såvel chaufføren og medpassgeren begge var trætte, hvorfor chaufføren dermed også kæmpede med træthed. Som chauffør eller medpassagere bør du derfor sikre, at der føres en dialog i køretøjet.
  • Hold dig fra alkohol. Skal du føre et køretøj bør du slet ikke indtage alkohol, også selvom det er indenfor lovens rammer.

Vejmyndighedens ansvar
En del uheld skyldes dårlig vedligeholdte rabatter eller rabatter, som ikke fulgte vejreglernes anbefaling. En god vedligeholdt rabat sikre en blød overgang mellem kørebanekanten og rabatten. Det betyder at “rykket” som opstår når man kører fra kørebanen og ud på rabatten minimeres, og dermed kan chaufføren bedre trække køretøjet tilbage på kørebanen.

Skal frontalkollisionerne til livs er det derfor vigtigt, at vejmyndigheden drifter og vedligeholder rabatterne og sikre, at vejreglernes anbefalinger følges.

Reducere skadernes omfang
Er uheldet ude kan alvorligheden af uheldet reduceres.

  • Juster sædehøjde. I de analyserede uheld var en del skader forårsaget af airbaggen fra rattet, som i nogle tilfælde brækkede chaufførens arm/arme. Dette som følge af, at chaufføren sad for tæt på rettet. Det er derfor vigtigt, at du indstiller bilens sæde korrekt.
  • Kør ikke med for høj hastighed. Det er et velkendt faktum, at høje hastighed forværre skadesgraden af færdselsuheld. Derfor kan du reducere skadesgraden ved at overholde hastighedsgrænsen.
  • Sikkerhedsudstyr i bilen. Når du køber ny bil kan du sikre dig, at den nye bil har det nyeste indenfor sikkerhedsudstyr.

Opsamling
Frontalkollisioner er en af de alvorligste færdselsuheld der kan ske, da der er meget energi involveret mellem de to køretøjer. Derfor er det også vigtigt, at man tager forholdsregler og sikre, at såvel risikoen for uheldet men også alvorligheden reduceres mest muligt.

Det bliver spændende at se, hvordan den nye bilpakke påvirker lige præcis denne uheldstype, da bilerne selv kan holde sig i sin egen kørebane, men også foretage en nødopbremsning som kan reducere hastigheden markant før et eventuelt sammenstød med en anden trafikant.

Andre spændende indlæg