Evaluering af ATK(stærekasser)

Vejdirektoratet satte i 2018 20 ATK-standere(stærekasser) op på 11 uheldsbelastede steder i Danmark, hvor der også blev målt høje hastigheder. Nu har Vejdirektoratet udgivet en evaluering af ATK-standerne. I dette indlæg gennemgår jeg de væsentligste punkter af evalueringen.

Hvad er formålet med ATK-standerne?

Formålet er at få bilisterne til at sænke hastigheden og dermed øge trafiksikkerheden. I ca. 50% af alle færdselsuheld er hastigheden en ulykkesfaktor, hvilket betyder, at uheldet ikke ville være sket såfremt at hastighedsgrænsen var blevet overholdt. Ydermere reducerer en lavere hastighed også alvorligheden af et evt. færdselsuheld. En hastighedsnedsættelse på 10 km/t betyder en reduktion på 40-50% af antallet af alvorligt tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld.

Lavere hastigheder

Stærekasser har en god effekt på hastigheden, da gennemsnitshastigheden på strækningerne hvor ATK-standerne er placeret er faldet med 10 km/t.

Ændring af gennemsnitshastigheder (Evaluering af ATK(stærekasser), Vejdirektoratet 2021)

Gennemsnitshastigheden er på alle strækningerne faldet til under hastighedsgrænsen. Effekten på bilisternes hastighed ses at være størst tæt på ATK-standerne da bilisterne sænker hastigheden ca. en kilometer før ATK-standeren. Bilisten holder den lave hastighed ca. en kilometer efter de har passeret ATK-standeren, hvorefter hastigheden igen øges. Det skal dog bemærkes, at bilisterne ikke kører hurtigere end før ATK-standerne var opsat.

Hvor mange bilister er blevet blitzet?

I den 3 årige periode er 140.565 bilister blevet blitzet og fået tilsendt en bøde. Ydermere har 12.631 bilister fået et klip i kørekortet. I perioden ses et fald i antallet af hastighedsoverskridelser.

Formålet med ATK-standerne er at få bilisterne til at sænke hastigheden, og derfor gøres bilisterne også opmærksomme på, at der på strækningen er ATK-standere.

Eksempel hvor bilisterne gøres opmærksom på at de kører på en strækning med ATK (Vejdirektoratet)

Hærværk mod ATK-standerne

Til trods for en positiv stemning mod ATK tiltagene er der alligevel registreret tilfælde af hærværk. På tre år har der i alt været 42 tilfælde af hærværk, hvor enten glasset er blevet overmalet / klistret til eller smadret. Generelt er tilfældene af hærværk sket da ATK-standerne blev sat op.

Afrunding

ATk-standerne har en positiv effekt på hastigheden, da gennemsnitshastigheden falder med ca. 10 km/t. Det betyder, at antallet af alvorlige og dræbte i færdselsuheld reduceres med 40-50%. Desværre holdes hastigheden kun lavt umiddelbart før- og efter ATK-standerne.

I stedet for ATK-standere bør man arbejde hen imod “strækningskontrol”, hvor gennemsnitshastigheden måles mellem to punkter. På den måde sikres det, at bilisterne overholder hastighedsgrænsen over en længere strækning. Strækningskontrol er f.eks. indført på Storebæltsbroen.

Dette indlæg er baseret på følgende kilde:
Evaluering af ATK(stærekasser), Vejdirektoratet 2021

Andre spændende indlæg