Hvilke data kan man trække ud af en trafiktælling?

Hvad registrer en trafiktællingen egentlig udover antallet af køretøjer? Findes der mon også forskellige typer af trafiktællinger? Det belyser jeg i dette blogindlæg.

Hvad er en trafiktælling?
Som du nok allerede har gættet kaster en trafiktælling et lys over trafikkens art- og størrelse på en vej. Der findes forskellige former for trafiktællinger, som hver i sær har deres tyrker og svageheder.

De mest udbredte typer er:

  • Slangetælling: Der udlægges gummislanger som via lufttrykket i slangen kan registrer, når et kørertøj passere tællingen.
  • Spoler: Der fræses to spoler ned i vognbanen som tæller trafikken via det elektriske impulsmønster, der opstår når et køretøj passere spolerne.
  • Video/drone: Der foretages en videooptagelse af trafikken som efterfølgende analyseres i et stykke software.
  • Manuel: En person står manuelt på stedet og tæller trafikken.
Eksempel på en slangetælling (Vejen Kommune)

Valg af tælletype afhænger i stort omfang af, hvad man skal anvende tællingen til. Skal man have et overblik over trafikkens art og størrelse på en vej kan en alm. slangetællingen være idéal, da den er billig og hurtig at udføre. Skal man derimod analysere svingmønstrene i et kryds er en video/drone optagelse et godt valg.

Manuelle tællinger er gode hvis man ønsker en mere skræddersyet tælling, hvor der f.eks. er fokus på en bestemt adfærd.

Hvad kan en trafiktælling belyse?
Man kan trække en masse forskellige data ud fra en trafiktælling, hastigheden, køretøjsklassefikationen, trafikken over dagen eller ugen samt meget mere.

Eksempel på forskellige udtræk (Mastra.dk)

Nedenfor viser jeg et udsnit af de udtræk, som jeg anvender mest i min dagligdag:

Tælling over ugen – her kan man se hvordan trafikken fordeler sig i løbet af ugen. Man kan også trække de enektle dage ud og se, hvordan trafikken fordeler sig igennem dagen. (Mastra.dk)
Hastigheden – her kan man se hvilken hastigheder trafikanterne kører med. Hertil gennemsnitshastigheden samt V85%-fraktilen som beskriver den hastighed, som 85% af trafikanterne overholder. (Mastra.dk)
Køretøjsklassifikation – her kan man se hvilke køretøjstyper der kører på vejen. (Mastra.dk)

I mit tidligere indlæg Trafiktællinger – trafikplanlæggerens mægtigste våben? beskriver jeg, hvad man som trafikplanlægger typisk anvender trafiktællingerne til.

Afrunding
Der findes mange forskellige typer af trafiktællinger, hvor de mest udbredte er:

  • Slangetælling
  • Spoler
  • Video/drone
  • Manuel

Valget af tælletype afhænger af, hvad man ønsker at undersøge. I de fleste tilfælde er det muligt, at udtrække information omkring køretøjstyperne, hastigheden samt trafikfordelingen igennem døgnet eller ugen.

Ønsker du at læse mere om trafiktællinger kan jeg anbefale, at du kaster et blik på vejledningen Trafiktællinger – planlægning, udførelse og efterbehandling fra Vejdirektoratet.