Ny Tænketank for Trafiksikkerhed

Et spændende skridt for bedre trafiksikkerhed i Danmark er taget, da Tænketanken Trafiksikkerhed er opstartet i februar 2024. Tænketanken Trafiksikkerhed er en partipolitisk uafhængighed medlemsorganisation, som arbejder for bedre trafiksikkerhed.

Jeg syntes det er en spændende idé, da emnet Trafiksikkerhed i nogle tilfælde følger en politisk dogme. Forhåbentlig kan en organisation som er uafhængig af medlemmernes individuelle politiske standpunkter bidrage positivt med nye spændende og måske kontroversielle idéer til trafiksikkerheden.

Vil du vide mere om Tænketanken Trafiksikkerhed kan du læse mere på deres hjemme side her.

Større parkeringsbåse på vej

Personbilerne er i de seneste mange år blevet bredere. Dette på trods af, at mange parkeringsbåse ikke har set en lignende forøgelse i størrelsen. Heldigvis er der taget højde for dette i de nye vejledninger for parkeringsanlæg.

I den nye revision af Anlæg for parkering og standsning i byer er den anbefalede dimension for en parkeringsbåse nu uden kantlinjen. Tidligere kunne en parkeringsbås anlægges med en bredde på 2,5 meter, inklusiv kantlinjen på 5 centimeter. Med de nye regler får bilisten således 10 centimeter mere at gøre godt med, når man skal kører til- eller fra båsen.

Eksempel på nye dimensioner(Anlæg for standsning og parkering i byer, Vejdirektoratet 2023)

Jeg synes det er en rigtig god idé, at der nu tages hånd om den nye bilpakke, som i mange tilfælde består af større og dermed bredere køretøjer.

Andre spændende indlæg

Skal cyklister have lov at cykle på fortovet eller kørebanen om vinteren?

Januar 2024 har været en udfordrende måned for cyklister, særligt i Odense, hvor hovedparten af cykelstierne ikke har været ryddet for sne eller saltet. Det har skabt en del debat omkring, hvorvidt cyklister skal have lov at færdes på kørebanen eller så går fortovet i tilfælde, hvor cykelstierne ikke er farbare. Men er det en god idé? Det giver jeg mine tanker omkring i dette indlæg.

Read More »Skal cyklister have lov at cykle på fortovet eller kørebanen om vinteren?

Frontalkollsioner – hvorfor sker de?

En af de alvorligste uheldstyper på de danske veje er frontalkollisioner, da denne uheldstype oftest ender med alvorlige personskader. Derfor er det vigtigt at kende mere til de parametre, som føre til frontalkollisioner. 

Hvorfor sker frontalkollisioner på de danske landeveje? Er det i forbindelse med overhalinger eller er der nogle helt andre årsager? Dette har Havarikommissionen undersøgt i en ny temaanalyse.

I dette indlæg gennemgår jeg Havarikommissions rapport over 28 frontalkollsioner.

Read More »Frontalkollsioner – hvorfor sker de?

E 68 tavlen placeres ofte uhensigtsmæssig

I projekter med hastighedsdæmpende foranstaltninger opsættes E 53 tavlen(blå anbefalet hastighed) i mange tilfælde meget tæt på krydset. Dette er uhensigtsmæssigt, da en trafikant som foretager et sving har fokus på de øvrige trafikanter samt selve svingmanøvren, hvorfor tavlen let overses. Hertil kan de blinde vinkler i køretøjet også skygge for tavlens placering.

E 53 tavlen kan være vanskelig at erkende, når man foretager et højresving ind på vejen (Google Maps)

Men er det virkeligt et problem? Trafikanten møder jo rimelig hurtig en fartdæmper, enten i form af et vejbump eller chikane, så trafikmiljøet er jo ganske selvforklarende…og jo, det er da rigtig nok men…

Read More »E 68 tavlen placeres ofte uhensigtsmæssig

Hvordan får vi trafikanterne over i sikre biler?

Når uheldet er ude og man er involveret i et færdselsuheld, er der mange faktorer som har indflydelse på alvorlighedsgraden af uheldet. En af disse faktorer er bilens egenskab til at beskytte føreren og passagererne i bilen. Det er derfor utroligt vigtigt, at trafikanterne anvender køretøjer med en høj sikkerhedsbedømmelse.

I dette indlæg kommer jeg med en idé til, hvordan man kan få trafikanterne til at købe sikre biler.

Read More »Hvordan får vi trafikanterne over i sikre biler?

Pas på med de teoretiske arealbehovskurver

Arealbehovskurver er en spændende størrelse, da de ofte spiller en vigtigt rolle i udformningen af vejkryds. Dog er der nogle tilfælde, hvor arealbehovskurven ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, hvilket er føre til nogle uhensigtsmæssige situationer.

I dette indlæg går jeg igennem et tilfælde, hvor en teoretisk arealbehovskurve kommer i karambolage med virkeligheden.

Read More »Pas på med de teoretiske arealbehovskurver