Hvorfor er vejreglerne oftest kun vejledende?

Hvorfor er vejreglerne i mange tilfælde kun er vejledende? Bør man altid følge dem? Det får du svaret på i dette indlæg.

Hvad er vejreglerne?

Vejreglerne er vejsektorens svar på en kogebog, hvor det meste inden for vej- og trafikteknik er at finde. Når nye vejanlæg skal planlægges og anlægges findes der vejregelhæfter som beskriver, hvorledes vejnettet bør planlægges, hvordan man skal anlægge vejen mht. opbygning m.m. Der findes også vejregelhæfter for hvorledes vejene skal driftes.

Eksempel på en håndbog (Vejdirektoratet)

Et godt eksempel er håndbogen “Trafikplanlægning i byer” som beskriver, hvorledes man som trafikplanlægger kan og bør tilrettelægge trafikplanlægningen i såvel nye som eksisterende byområder.

Hvorfor er vejreglerne oftest kun vejledende?

Trafikplanlægning kan være en svær størrelse, da man i mange tilfælde skal planlægge eller anlægge vejanlæg steder, hvor der i forvejen findes bygninger eller andre konstruktioner. Ydermere kan der være fredet områder som man ikke lige kan røre ved.

Skal man f.eks. anlægge eller udbygge et vejkryds inde i centrum af en større by, kan det være vanskeligt at indarbejde alle anbefalinger fra vejreglerne i projektet, da man simpelthen ikke har den fornødne plads til dette. Skulle alle vejregler følges betød det hurtigt, at de omkringliggende bygninger skulle købes og efterfølgende nedrives, hvilket sjældent er en realiserbar mulighed.

Ved at vejreglerne i mange tilfælde kun er vejledende er det mulighed, at realisere mange flere vejprojekter, hvilket ikke var en mulighed såfremt, at alle vejregler til hver en tid skulle indarbejdes.

Man bør altid bestræbes sig på at følge vejreglerne

På trods af at vejreglerne i mange tilfælde kun er vejledende bør man altid bestræber sig på, at følge de vejledninger og anbefalinger som foreskrives i vejreglerne – dette er specielt gældende når man bygger et helt nyt vejanlæg eller planlægger et nyt område på en bar mark.

Ved at følge vejreglerne sikre man sig, at det vejanlæg man er i færd med at planlægge eller anlægge ikke henstiller til uhensigtsmæssig trafikant adfærd. Man kan også risikere, at det vejanlæg man planlægger slet ikke fungere i praksis.

Afrunding

Vejreglerne er i mange tilfælde kun vejledende, da man i nogle tilfælde ikke kan efterleve alle anbefalingerne i vejreglerne pga. økonomi eller grundet bindinger i de omkringliggende arealer. Dette er særligt gældende i byområder.

Man bør altid bestræbes sig efter at indarbejde og følge alle anbefalinger i vejreglerne, da man på den måde opnår det bedste projekt. Afviger man fra nogle af vejreglerne risikere man et projekt som ikke fungerer i praksis.

Andre spændende indlæg