Hvad kaldes de forskellige vejkrydstyper egentlig på fagsprog?

Alle vejkrydstyper har et bestemt term som anvendes af trafikplanlæggerne, så der ikke er nogen tvivl om, hvilken vejkrydstype der menes. I dette indlæg gennemgår jeg de hyppigste vejkrydstyper.

Tre krydstyper

Inden for vej- og trafikteknikken anvendes der hovedsageligt tre krydstyper:

– Et lyskryds kaldes et signalreguleret kryds
– Et kryds hvor den ene vej har ubetingetvigepligt kaldes et prioriteret kryds, da den ene retning er prioriteret.
– Et kryds med højrevigepligt kaldes et uprioriteret kryds, da ingen retning er prioriteret.

Et firbenet kryds har ikke en teknisk betegnelse, og kaldes derfor også blot for et firbenet kryds. Det samme kan siges om et T-kryds.

T-kryds med knækket prioritet

Et T-kryds hvor sekundærvejen ikke har vigepligt omtales som et T-kryds med knækket prioritet.

Eksempel på et T-kryds med knækket prioritet(Odense Kommune)

Afrunding

Vejkrydstyperne kan inddels i tre typer:

– Signalreguleret (lyskryds)
– Prioriteret (ubetingetvigepligt for den ene vej)
– Uprioriteret (højrevigepligt)

Firebenet kryds og T-kryds har kun denne betegnelse.

Andre spændende indlæg