Skal kommunen og politiet godkende vejanlæg på en privat matrikel?

Bedst som man er i gang med planlægningen af et nyt parkeringsanlæg på sin private matrikel, blander kommunen samt politiet sig pludselig i projektet og stiller en række trafiktekniske krav – kan det mon virkelig være lovligt? Og hvorfor blander de to instanser sig overhovedet?

I dette indlæg dykker jeg ned i, hvorfor kommunen og politiet har en aktie i vejanlæg på private matrikler samt, hvilken lovhjemmel der anvendes.

Lovhjemmel
Vejmyndigheden(kommunen eller vejdirektoratet) og Politiet skal godkende vejanlæg på private matrikler såfremt, at anlægget vurderes som at have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling – dette står i færdselslovens §100.

“Afgørelse om udførelse af vejanlæg, der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, herunder om anlæg af parkeringspladser og holdepladser for busser, træffes af vejmyndigheden med samtykke fra politiet.” Færdselsloven §100

Såfremt vejmyndigheden og politiet ikke kan nå til enighed om en given sag, afgøres sagen hos transport-, bygnings- og boligministeren, hvilket står i stk. 2 i §100.

Vejmyndigheden og Politiet kan ud fra §100 stille krav, eller forlange ændringer af et vejanlæg som udelukkende er placeret på en privat matrikel.

Hvorfor bør kommunen eller politiet kunne blande sig?
Det kan virke underligt at give kommunen og politiet lovhjemmel til at stille en række krav til vejanlæg på en privat matrikel, men det er der en ganske god grund til. Når man fører et køretøj er der en risiko for, at man kan forårsage et uheld, som i værste tilfælde kan ende ganske katastrofalt med et dødsfald.

Derfor er det vigtigt at vejanlægget er indrettet forsvarligt og ikke henstiller til uhensigtsmæssig trafikant adfærd som kan medføre færdselsuheld – læs evt. mit indlæg omkring adfærdspsykologien og dens betydning for vejudformningen.

Udover de trafiksikkerhedsmæssige forhold har politiet også behov for at kunne håndhæve færdselsloven. Derfor skal det sikres at alle færdselstavler og afmærkning er korrekte og forståelige for trafikanten, så politiet kan håndhæve færdselsloven eller tage stilling til skyldsspørgsmålet i et færdselsuheld. Dette er nemlig ikke altid muligt, hvis der er anvendt forkerte færdselstavler eller en uforståelig kørebaneafmærkning.

Afrunding
Kommunen og Politiet skal godkende vejanlæg, hvis anlægget vurderes som at have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling – lovhjemlen findes i færdselslovens §100. På den måde sikres det, at vejanlægget ikke er indrettet uhensigtsmæssigt som kan føre til færdselsuheld med svære personskader.

Udover de trafiksikkerhedsmæssige aspekter sikre det også, at politiet kan håndhæve færdselsloven eller tage stilling til skyldsspørgsmålet i et færdselsuheld.