Forbedret trafiksikkerhed i et uheldsbelastet vejkryds i Odense

For godt et år siden blev vejkrydset Absalonsgade / Allegade ombygget som følge af et stort antal cyklistuheld. Har ombygningen mon forbedret trafiksikkerheden i krydset eller er det status quo?

I dette indlæg gennemgår jeg uheldsbilledet for krydset og kommer ind på, hvorfor uheldene egentlig sker. Hertil beskriver jeg hvilke løsninger der kan implanteres så trafiksikkerheden kan øges.

Krydset Absalonsgade/Allegade

I forbindelse med uheldsgranskningen i 2020 er krydset Absalonsgade / Allegade, i Odense sprunget ud, som et uheldsbelastet kryds. Krydset er et prioriteret T-kryds(vigepligtsreguleret), hvor vigepligten påfalder trafikanterne fra Absalonsgade.

Krydset Allegade / Absalonsgade (Google Maps)
Krydset Allegade / Absalonsgade (Google Maps)

Du kan anvende Google Streetview og selv kigge på krydset ved at klikke her.

Uheldsbilledet

Gransker man uheldsbilledet i perioden 1. januar 2016 til og med marts 2021 og optegner kollisionsdiagrammet for krydset, opstår der hurtigt et ret klart billede af hvilke uheld der er dominerende. Der er sket ikke mindre end 18 uheld, hvor en cyklist/knallert blev påkørt af en udsvingene bilist fra Absalonsgade. Du kan læse mere om hvad et kollisionsdiagram er i dette indlæg.

Kollisionsdiagrammet for krydset Absalonsgade/Allegade

Uheldsbillede domineres af uheldssituationen 660 “venstresving ud foran modkørende”. I dette tilfælde er det bilister der svinger ud fra Absalonsgade og overser cyklisterne der kommer i vestlig retning ad Allegade.

Hvorfor sker uheldene?

Den første tanke bør naturligvis vare at der er dårlige oversigtsforhold i krydset som bevirker, at de udsvingene bilister ikke kan erkende cyklisterne. Dog er oversigtsforholdene i krydset ret gode, og det burde ikke være nogen udfordring for bilisterne på Absalonsgade, at erkende cyklisterne på Allegade. Oversigtsforholdene spiller dog alligevel en rolle i problemstillingen.

Oversigtsforholdene fra Absalonsgade til cykelstien er gode.

Absalonsgades “skæve” tilslutning til Allegade betyder dog, at cyklisterne i nogle tilfælde ender i bilisternes blinde vinkel, imens bilisten kører frem mod vigelinjen. Såfremt bilisten ikke flytter sin hovedposition, stopper op eller decelerer kraftigt ved vigelinjen kommer cyklisten ikke ud af den blinde vinkel igen.  

Chaufføren i den røde bil har et godt udsyn til Allegade og tror umiddelbart ikke, at der er nogle trafikanter at vige for. Chaufføren erkender ikke cyklisten, som befinder sig i den blindevinkel.

Jeg har forsøgt at illustrere scenariet med en billedserie:

Ændre man ikke sin hovedposition eller sænker farten op imod krydset er det meget sansynligt, at en cyklist ender i den blindevinkel.

Løsningen

For at komme cyklistuheldene til livs kunne en løsning derfor være, at reducere oversigtsforholdene i krydset. På den måde sikres det, at bilisterne reducere farten og evt. stopper helt op ved vigelinjen. Dette virker dog kontraintuitiv for trafikanterne, og kan føre til andre uheld.

En bedre alternativ løsning er at tvinge bilisterne ned i fart når de kører frem mod vigelinjen. Til dette formål anvendes et gennemført fortov. Et gennemført fortov er hævet over kørebanen, hvorfor bilisten skal køre op- og ned ad en rampe, når fortovet skal forceres.

Et eksempel på et gennemført fortov.

Midlertidigt tiltag

Til trods for at Odense Kommune ynder at handle hurtigt, når der er tale om uheldsbelastede lokaliteter er det desværre ikke muligt, at anlægge det gennemførte fortov fra den ene dag til den anden. Der skal udarbejdes et decideret projekt og regnes på et anlægsoverslag.

Som et midlertidigt tiltag forsøgte Odense Kommune sig med “Stop” i vejkrydset med håb om, at bilisterne stopper op og kigger sig ordenligt for. Desværre har jeg kunne konstatere ved flere besigtigelser, at trafikanterne ikke stoppede fuldt op, men fortsætter fremefter som de plejer.

Jeg lod mig på daværende tidspunkt fortælle af politiet, at de stoppede nogle bilister der fortalte, at de ikke havde erkendt “Stop” tavlerne til trods for, at disse er duplerede og forvarslet 100 meter før vejkrydset. Det er en reel mulighed, at bilisternes System 1 endnu ikke havde registreret, at der i dette vejkryds nu var opstillede “Stop” tavler.

“Stop”-tavlerne kom op d. 1. april 2020 og stod der frem til opstarten på ombygningen ultimo marts 2021. I denne periode skete der 2 uheld med cyklister, hvor en bilist i begge tilfælde ikke overholdte sin vigepligt. Det er vanskeligt at sige noget om, hvorvidt “Stop” tavlerne har haft en signifikant effekt på uheldsbilledet, da tavlerne kom op i starten af Corona pandemien, hvor Danmark lukkede ned og et atypisk trafikmønster opstod.

Tager jeg mine mange besigtigelser i mente så det ikke ud til, at trafikadfærden havde ændret sig særligt meget, hvorfor jeg mener, at “Stop” tavlerne kun havde en begrænset effekt.

1 års evaluering

Det er nu lidt over et år siden at ombygningen af vejkrydset fandt sted. I perioden 1. april 2021 til og med d. 31. marts 2022 er der ikke registreret nogle cyklistuheld. Danmark var i denne perioden stadig ramt af Corona pandemien, så det kan derfor ikke helt udelukkes, at dette har haft en indvirkning på trafikmønsteret og derved uheldsbilledet.

Bilisterne møder nu en rampe som de skal forcere, hvilket tvinger dem ned i hastighed.

Efter ombygningen har jeg besigtiget krydset nogle gange og kan konstatere, at det gennemførte fortov har en effekt på bilisternes adfærd, da de nu sænker hastighed væsentligt frem mod vigelinjen, hvortil nogle også stopper helt op.

Desværre var det ikke muligt rent anlægsteknisk at øge genen yderligere ved det gennemførte fortov, så nogle bilister synes ikke at være påvirket af tiltaget.

Til trods for den korte tidsperiode, samt Corona-situationen mener jeg dog godt, at man forsigtigt kan konkludere, at tiltaget har haft den ønskede effekt.

Afrunding

Udsvingene bilister fra Absalonsgade overser cyklisterne på Allegade. Dette sker formentligt fordi at cyklisterne er i bilisternes blinde vinkel.

Den midlertidige løsningen med “Stop” tavler syntes ikke at fungere. Formentlig fordi bilisterne ikke kan forstå rationalet ved tavlerne – der er jo gode oversigtsforhold så hvorfor er det nødvendigt at stoppe op.

Der blev etableret et gennemført fortov i krydset som tvinger bilisterne ned i fart. Der er ikke sket cyklistuheld i krydset efter ombygningen, og nogle besigtigelser viser også, at hovedparten af bilisterne sænker hastigheden eller helt stopper op ved vigelinjen.

Jeg mener godt at man forsigtigt kan konkludere, at det gennemførte fortov har haft den ønskede effekt på trafiksikkerheden.

Andre spændende indlæg