Hvad er et kollisionsdiagram?

Hvad er et kollisionsdiagram? Og hvad mon sådan et bruges til? Det giver jeg en forklaring på i dette blogindlæg.

Kollisionsdiagrammet
Som du nok allerede har regnet ud, handler et kollisionsdiagram om nogle kollisioner. Helt specifikt er det et diagram over uheldene på en lokalitet, hvor uheldssituationen er påtegnet et kort.

Eksempel på et kollisionsdiagram over et kryds.

Uheldssituationen beskriver, hvordan de enkelte uheld er sket og beskrives med pile. Der er omkring 60 forskellige uheldssituationer, som beskriver lang de fleste måder, hvorpå et uheld kan indtræffe.

Eksempel på uheldssituationer (Vejdirektoratet, Indberetning af færdselsuheld)

Ønsker du at se de resterende uheldssituationer eller blot læse mere om, hvordan uheldene indberettes kan jeg henvise dig til rapporten Indberetning af færdselsuheld fra Vejdirektoratet.

Det er også muligt at udrede, hvorvidt der er tale om person- eller materielskade uheld. Dette indikere udfyldningen af “pilespidsen” på diagrammet. Såfremt pilesidsen er udfyldt betyder det, at der er tale om et personskadeuheld.

Slutteligt er det muligt at udbrede trafikanttypen, hvilket illustreres af “stregen” i pilen. Er der tale om en ubrudtstreg er der et motorkøretøj og er det istedet en streg med cirkler i er der tale om en knallert 30. Det er også muligt at identifiere en cyklist samt en fodgænger, se nedenstående figur.

Hvad bruges et kollisionsdiagram til?
I forbindelse med en vurdering af en lokalitet er det nødvendigt, at granske hvilke uheld der er sket. Her giver et kollisionsdiagram et rigtig godt og overskueligt over, hvilke uheld der sker på en given lokalitet. Ydermere kan man også danne sig et overblik over, hvorvidt der sker nogle systematiske uheld, som evt. kan skyldes lokalitetens udformning.

Eksempel på et kollisionsdiagram hvor der ses en bemærkelsesværdig mængde af bagendekollisioner i den sydgående retning, hvilket tyder på et problem.

Afrunding
Kollisionsdiagrammerne kaster et overskueligt blik over, hvilke færdselsuheld der er sket på en lokalitet. På den måde kan man som trafikplanlægger danne sig et overblik over, hvorvidt der sker nogle systematiske uheld i et kryds eller på en vejstrækning.

Kollisionsdiagrammet er et solidt redskab i trafikplanlæggerens værktøjskasse, når uheldsbelastede lokaliteter skal ombygges.