Trafikstøj – Trafikmængdens indflydelse på støjen

Det siger sig selv at trafikken på vejnettet støjer, men hvor meget støjer trafikken egentlig? Hvor meget støj forsvinder, hvis man fjerner en stor andel af køretøjerne?

I sidste uge beskrev jeg hastighedens indflydelse på trafikstøjen, og i denne uge kaster jeg mig over trafikmængdens indflydelse på trafikstøjen.

Trafikmængdens betydning på støjniveauet
Der skal ske en væsentlig reduktion i trafikmængden før, at man bemærker en lille ændring. Fjernes 25 % af køretøjerne på en vej opnås der en reduktion på 1 dB, hvilket opleves som en meget lille ændring i støjniveauet.

Fjernes 90 % af trafikmængden på vejen opnås der en reduktion på 10 dB, hvilket opleves som en stor ændring og en halvering af støjen. På nedenstående tabel ses effekten af en reduktion af trafikmængden:

Oplevelsen af reduktion i trafikmængden (GATE21)

Hvorfor opnås der en 3 dB reduktion ved, at fjerne 100% af den tunge trafik? Det er fordi tunge køretøjer larmer betydeligt mere end personbiler. En lastbil støjer som regel 7-8 dB mere end en alm. personbil.

Trafikmængdens ændring på veje med stor og lille belastning
En reduktion eller forøgelse af den samme mængde trafik kan have to vidt forskellig indvirkninger på støjniveauet. Fjernes der 1.500 biler på en vej med 3.000 køretøjer reduceres støjniveauet med 3 dB. Har man en vej hvorpå der kører 16.000 biler og fjerner 1.500 biler opnår man istedet et ændret støjniveau på 0,5 dB, hvilket ikke er en hørbar ændring. (GATE21)

Afrunding
Trafikken skal reduceres væsentligt på en vej før, at støjniveauet reduceres med en hørbar ændring. Først når trafikmængden reduceres med 50% opnås der en lille men hørbar ændring af trafikstøjen.

Tunge køretøjer såsom lastbiler støjer væsentligt mere en personbiler, og der kan opnås en reduktion på 3 dB, hvis alle de tunge køretøjer fjernes på en vej.

I mit næste indlæg omkring trafikstøj belyser jeg vejbelægningens indvirkning på støjen.

Kilder
GATE21, TRAFIKSTØJ – ET OVERSET SAMFUNDSPROBLEM, Maj 2016.

Andre spændende indlæg
Må man parkere ved siden af en spærrelinje?
Kan computerspil anvendes til trafiksimulering?
Hvornår er der tale om smutvejskørsel?