Trafikstøj – Hastighedens indflydelse på støjen

Hvad betyder hastigheden på vejnettet egentlig for trafikstøjen? Kan man opnå en bemærkelsesværdig reduktion af trafikstøjen blot ved at sænke hastigheden på vejen?

I mit første indlæg omkring trafikstøj belyser jeg hastighedens effekt på støjen.

Hvordan opleves ændringen af støjniveauer?
Støj opleves meget forskelligt fra person til person og det afhænger også af, hvilken type støj der er tale om. Derfor opleves ændringen af støjniveauer også forskelligt. På nedenstående tabel ses et forsøg på at kvantificere den oplevede ændring af støjnieavuer:

Den oplevede ændring af støjniveauer (GATE21)

Hastighedens betydning på støjniveauet
Som udgangspunkt betyder en ændring af gennemsnitshastigheden på 10 km/t en støjændring langs vejen med 1-1,5 dB. På nedenstående tabel ses effekten af en ændret hastighed på støjniveauet:

Hastighedsændringens effekt på støjnivauet, hvor der forudsættes en lastbilprocent på 10%. (GATE21)

Effekten af hastighedsændringerne kan lægges sammen, så f.eks. en reduktion fra 90 km/t til 70 km/t resulterer i en støjreduktion på 2,2 dB.

Afrunding
Hastigheden har i den grad en indvirkning på trafikstøjen. Sænkes hastigheden f.eks. fra 50 til 30 km/t i byzonen betyder dette en lille, men hørbar ændring af støjniveauet.

Vejmyndighederne kan derfor aktivt sænke hastighedsgrænsen eller indsætte med hastighedsdæmpende tiltag på vejnettet og på den måde reducere trafikstøjen.

I mit næste indlæg omkring trafikstøj belyser jeg trafikmængdens indflydelse på støjen.

Kilder
GATE21, TRAFIKSTØJ – ET OVERSET SAMFUNDSPROBLEM, Maj 2016.

Andre spændende indlæg
Hvad er et kollisionsdiagram?
Hvilken effekt havde nedlukningen af Danmark på trafikken i Odense?
Dette skal du også overveje ved boligkøb