Dette skal du også overveje ved boligkøb

Jeg har fornylig købt min egen bolig og i den forbindelse gjort mig en masse tanker omkring beliggenheden, størrelsen, indretningen, prisen osv., er du selv boligejer ved du sikker hvad jeg snakker om.

En vigtigt, men oftest overset faktor er trafikmiljøet samt eventuelle fremtidplaner for området. Har du nogensinde tænkt på lokalplanen for området? Eller om vejen har status som en privat fællesvej?

I dette indlæg præsentere jeg, de trafikale aspekter jeg mener er vigtige at tage in mente når man køber en bolig.

Lokalplaner
Der kan foreligge en lokalplan for området som betyder, at dets nuværende karakter og præg ændres markant og det er derfor vigtigt, at undersøge lokalplanen for det området.

I lokalplanen kan der også bestemmelser for, hvilke vinduer, døre, træer m.m. du må have, og i nogle tilfælde farven på dit hus. Hertil kan der også være bestemmelser for, hvilken beplantning eller hegn du må anvende.

Jeg har anvendt Odense Kommunes kortinfo side til at finde lokalplanen for området ved Østre Stationsvej.

Udover sin egen lokalplan er det en god idé også at undersøge lokalplanen for nabo området, da der her kan været planlagt et industriområde, som forventes at generer en masse tung trafik – ikke ligefrem en ideal situation, hvis man leder efter et roligt bolig område.

I nogle tilfælde findes der ikke en lokalplan for et område. Er det tilfælde kan du rette henvendelse til din kommune og spørge ind til, hvorvidt der er noget på tegnebordet netop for dit område.

Offentlig- eller privat fællesvej?
Det er ikke alle veje kommunen ejer og vedligeholder. Flytter du ind på en som har status som en privat fællesvej betyder det, at du, samt de øvrige brugere af vejen skal holde alle udgifterne i forbindelsen med vejens vedligehold. Dette gælder også selvom du ikke ejervejen men blot anvender vejen jf. en vejret.

Bor du på en offentligvej har du ingen beføjelser over vejen og kan derfor ikke foretage ændringer af vejen – til gengæld hæfter du heller ikke økonomisk for vejens vedligehold. Bor du derimod på en privat fællesvej som du er ejer eller medejer af har du mulighed for selv, at foretage visse ændringer af vejen. Såfremt der er flere vejejere skal der være enighed om alle tiltag.

Jeg har anvendt kortet inde på Den centrale vej- og stifortegnelse til at finde information omkring Turkisvej i Odense og det ses, at denne vej er en privat fællesvej.

Kommune og Politiet skal stadig godkende dine ændringer jf. Bekendtgørelse af lov om private fælleveje. På private fællesveje ude i det åbne land har Kommunen dog ingen beføjelse.

Vejklasse
Vejene i en by har forskellige funktioner og er derfor opdelt i forskellige vejklasser. Vejklassen fortæller derfor noget om, hvilken fremtidig trafik man kan forvente i området. Der er tre primærer vejklasser:

– Trafikvej: Fungerer som hovedtrafikårene igennem byen.
– Fordelingsvej: Fordeler trafikken imellem trafikvejene og lokalområderne.
– Lokalvej: Fordeler trafikken i lokalområderne

Er en vej klassificeret som trafikvej skal man ikke gøre sig nogle umiddelbare forhåbninger om, at trafikmængden på vejen falder efter man har købt sit drømme hus. Det samme gør sig delvist gældende for fordelingsvejene, da de også har vis trafikmængde. Dog kan trafikmængden svinge en del alt an på, hvilke trafikvej fordelingsveje servicere.

Lokalvejene har sjældent en bemærkelsesværdig trafikmængde, og her skal man derfor forvente en stor udvikling i den fremtidige trafikmængde.

Skal man så undgå trafik og fordelingsvejene? Nej ikke nødvendigvis, da størrelsen på trafik- og fordelingsvejene kan varrigere en del. Nogle trafik- og fordelingsveje er kun meget belastet i spidstimerne(morgen- og eftermiddags myldretiden) og på de resterende tidspunkter er vejene forholdsvis rolige.

Jeg har anvendt Odense Kommunes kortinfo til at undersøgevejklasserne i Skibhuskvarteret.

Køber du en bolig på en lokalvej som forbinder to fordelingsveje eller trafikveje kan du også forvente en smule ekstra gennemkørende trafik.

I mit blogindlæg Hvordan planlægger man vejnettet i en by? forklarer jeg i større detaljegrad om de tre vejklasser.

Lokale trafikgenerende funktioner
Selv en stille boligvej kan udsættes for en større/anderledes trafikmængde såfremt vejen betjener nogle lokale erhverv, busstoppested eller en større parkeringsplads i området. Derfor er det vigtigt at danne sig et billede af de lokale trafikgenerende funktioner, så man ikke overraskes over trafikken til og fra det lokale pizzaria eller støjen som de ventende buspassagerer ved busstoppestedet har ude foran dit vindue.

Du bør være særlig opmærksom på følgende funktioner:
– Busstoppesteder
– Fast food resturanter
– Børnehaver/Skoler
– Lokale erhverv
– Lokal attraktioner
– Boldbaner
– Genbrugsbutikker
– Større parkeringsanlæg

Skulle du have nogle af ovenstående funktioner nær din drømme bolig er det en god idé, at besigtige trafikmiljøet på forskellige ugedage og tidspunkter så du kan danne dig et indtryk af, hvilken indflydelse det har på området.

Overkørsel til matriklen
Såfremt du har en drøm om egen carport eller garage er det en god idé, at der i forvejen findes en godkendt og korrekt udført overkørsel til matriklen. Det er nemlig ikke altid sikkert, at du kan få godkendt en overkørsel hos kommunen.

Selv hvis du får godkendt en ny overkørsel skal du selv stå for etableringen af denne, en affære som hurtigt kan koste 10.000-20.000kr, da fortovet i de fleste tilfælde skal omlægges til kørefliser.

Parkeringsforholdene i området
Køber du en ejerlejlighed er parkeringsforholdene i området rimelig vigtige, da du sjældent har adgang til en privat parkeringsplads. Derfor skal du gøre dig tanker om, hvor ofte der er ledige pladser omkring din bolig – og i hvilke tidsrum.

Specielt når du anskuer parkeringsforholdene er det vigtigt, at have lokale butikker, skoler, pladser in mente.

Lydfyr i et signalreguleret kryds
For at tilgodese de blinde og svagtseende personer i trafikken, udstyres nogle signalregulerede kryds med et såkaldt Lydfyr, som via et simpelt lydsignal signalere til en person hvorvidt der er rødt eller grønt.

Såfremt din bolig er placeret lige ud til et lydfyr skal du være opmærksom på, at der kan følge nogle støjgener med da lydfyrret oftest er i drift det meste af døgnet.

Du kan hører mere om lydfyr og hvorfor de er nødvendige på Dansk Blindesamfunds hjemmeside.

Lysforurening
Dette forhold er oftest kun aktuel ved køb af etagebolig inde i byen. På de fleste boligveje er der gadebelysning og det er jo en ganske god idé. Lygtepælene kan dog i nogle tilfælde være til gene, hvis de er placeret tæt på et vindue, da der således er risiko for lysforurening. Man skal derfor gøre sig tanker om, hvorvidt der er risiko for lysforurening fra gadebelysningen på vejen.

En lygtepæl er placeret tæt på vinduet, så der er således risiko for lysforurening ind i boligen på 1. sal.

Skulle man være så uheldig at få lysforurening fra en lygtepæl, kan kommunen muligvis være behjælpelig med en løsning.

Afrunding
Det var en præsentation er de trafikale aspekter jeg mener er værd at have in mente, når man er ude og købe ny boligkøb.

Jeg mener det er en god idé, at besigtige området omkring sin drømme bolig flere gange og på forskellige dage samt tidspunkter, så man på den måde kan danne sig et rigtig godt indblik i det lokale trafikmiljø.

Ligeledes, hvis du gør dig tanker om nedenstående emner er du også rimelig godt udrustet til, at foretage din egen vurdering af det fremtidige trafikmiljø nær din bolig:

– Lokalplaner
– Offentlig- eller privat fællesvej
– Vejklasse
– Lokale trafikgenerende funktioner
– Overkørsel til matriklen
– Lydfyr
– Lysforurening

Leave a Reply

Your email address will not be published.