Hvilken effekt havde nedlukningen af Danmark på trafikken i Odense?

Har du også tænkt over, hvilken effekt nedlukningen af Danmark havde på trafikken? Så er dette indlæg noget for dig.

Jeg dykker ned i, hvordan trafikken på vejnettet i Odense udviklede sig, da Danmark lukkede ned under coronakrisen.

Danmark lukkes ned
Onsdag d. 11. marts 2020 kom udmeldingen fra Statsministeriet om, at Danmark skulle lukkes ned. Dette betød, at alle personer som ikke varetog en kritisk funktion i samfundet skulle arbejde hjemmefra, og skoleelever samt studerende skulle ligeledes holdes sig hjemme. Det var dog stadig muligt at handle ind i dagligvarebutikkerne.

Sådan udviklede trafikken sig
Lukningen af Danmark havde naturligvis en effekt på trafikken i byerne. I Odense faldt trafikken markant i uge 11 til næsten det halve af, hvad der på et almindeligt hverdagsdøgn kørte på vejnettet.

Udviklingen af trafikken i Odense (Odense Kommune)

Da nogle borgere stadig skulle møde på arbejde og dagligvarebutikkerne fortsat skulle have leveret varer, kørte der stadig en vis mængde trafik på vejnettet.

Trafikken normaliseres
I uge 13 begyndte trafikken så småt at stige igen, og fortsatte egentlig med en jævnstigning helt frem til uge 24.

Udviklingen af trafikken i Odense (Odense Kommune)

I uge 24 er trafikken steget til 97% af, hvad den var før nedlukningen af Danmark og det kan derfor siges, at trafikken i uge 24 igen er tilbage på det normale niveau.

Afrunding
Det fremgår tydeligt af trafiktællingerne, at trafikken i Odense under coronakrisen faldt markant. På de fleste store trafikveje i Odense faldt trafikken med ca. 50 %.

Trafikken steg dog jævnt efterfølgende, og efter nogle måneder var trafikmængden tilbage på det normale niveau igen.