Hvad betyder det dimensionsgivende køretøj?

Hvad betyder det dimensionsgivende køretøj? Hvad anvender man mon sådan et til? Det kommer jeg nærmere ind på i dette indlæg.

Hvad betyder det dimensionsgivende køretøj?
Det dimensionsgivende køretøj anvendes til, at fastsætte tværprofilet på vejnettet, dvs. hvor brede vejene skal være. I boligområder anvendes en 12 meter lastbil eller en renovationsbil oftest som det dimensionsgivende køretøj, da dette oftest er den største køretøj der kan forventes inde i sådan et område.

I industriområder anvendes et sættevognstog oftest som det dimensionsgivende køretøje.

Hvorfor anvender man ikke bare det største køretøj?
Når vejnettet skal dimensioneres efter et sættevognstog kræver dette mere vejareal, hvilket specielt ses ved kryds. Det kan derfor være ganske omkostningsfuldt at dimensionere efter et stort køretøj.

Vejnettet gøres også mere dynamisk for de små køretøjer, hvilket set i et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv ikke er hensigtsmæssigt, da krydsene eller svingende kan gennemkøres med en højere hastighed.

Afrunding
Det dimensionsgivende køretøjer sætter rammerne for vejens tværprofil og størrelsen af krydsene på vejnettet. Ved at anvende et dimensionsgivende køretøj sikres det, at de køretøjer der forventes i et område kan komme rundt. Ydermere overdimensionseres vejnettet heller ikke unødigt.