Trafiktællinger – trafikplanlæggerens mægtigste våben?

Har du nogensinde haft fornemmelsen af, at der kommer flere biler på din vej? Fornemmer du også, at hastigheden på vejen er stigende? Så kan dette indlæg være noget for dig.

I dette indlæg dykker jeg ned i, hvad en trafiktælling er og hvad sådan en kan bruges til.

Forskellige typer af trafiktællinger
En trafiktælling behøver ikke være synderlig avanceret og kan i de simpleste tilfælde udføres af en enkelt person, som står på en lokalitet og tæller de forbikørende køretøjer. Alt an på hvad trafiktællingen skal bruges til har man som trafikplanlægger nogle valgmuligheder. Jeg anvender typisk følgende tælletyper:

Manueltælling
Foretages af en eller flere personer og anvendes typisk ved meget simple tællinger eller hvis, man f.eks. ønsker at afdække hvor mange trafikanter der bryderder et standsnings forbud på et vej.

Maskinel Tælling
Kaldes også ofte for en “slangetællingen”, da denne type tællingen i
de fleste tilfælde gøre brug af sorteslanger, som lægges ud over en vej.
Herefter tælles trafikken typisk i 7-10 dage. Denne type tællinger belyser i de fleste tilfælde også hastigheden på vejen.

Videotælling
Anvendes ofte i kryds da trafikmængden trafikmængden fra alle
retninger kan tælles samtidigt.

Der findes andre typer af trafiktællinger som jeg afdækker i et fremtidige blogindlæg. I mellemtiden kan du læse mere om trafiktællinger i Vejdirektoratets håndbog omkring emnet.

Hvilke data kan man trække ud af en trafiktælling?
Som du sikkert har regnet ud kan man trække data ud om trafikken. Hvilken type data og detajleringsgraden afhænger af hvilken tællings type der er anvendt. I de fleste tilfælde indsamles der data omkring:

– Trafikmængden
– Spidsbelastningerne
– Trafikkens sammensætning
– Hastigheden

Er der tale om en videotælling af et kryds findes der også data omkring svingstrømmene.

I den nærefremtid præsenterer jeg et indlæg, hvor jeg gennemgår en trafiktælling.

Hvorfor er trafiktællinger et mægtigt våben?
Trafikplanlægning har ofte en teoretisk størrelse, da der typisk planlægges for projekter/tiltag som endnu ikke er realiseret.

Påtænkes der ændringer i et område som forventes, at ændre trafikmønsteret på det lokale vejnet foretager man som trafikplanlægger et kvalificeret gæt på, hvordan det nye trafikmønster udfolder sig. For at kvalificere denne vurdering kan der foretages før- og eftertællinger, så den reelle ændring på vejnettet kan belyses.

Eksempel på en trafik- og hastighedsmåling

Føler nogle borgere i et område, at der kører for mange biler med en for høj hastighed på deres vej er en teoretisk vurdering sjældent tilstrækkelig – der skal fakta på bordet. Så er det jo heldigt, at man som trafikplanlægger kan væbne sig smed en eller flere trafiktællingerne, så borgerne kan få indsigt i de faktuelle forhold på vejen og sammenholde disse med det øvrige vejnet.

Afrunding
Typen samt varigheden af en trafiktælling afhænger af, hvilket forhold man ønsker at belyse. Trafiktællinger er et fantastisk redskab, da de kan kvalificerer trafikplanlæggernes formodning omkring trafikkens art- og størrelse samt kørselsmønsteret i et område.

Ønsker du mere information omkring trafiktællinger kan jeg anbefale Vejdirektoratets vejledning til.