Hvad er en uheldsrapport og hvad bruges den til?

Hvad er en uheldsrapport, hvilke informationer står der mon i sådan en? Er det mon noget en trafikplanlægger kan anvende? Det får du svaret på i dette blogindlæg.

Fortrolige data
I uheldsrapporten står der informationer, som kan være behjælpelige med at identificere en person. Derfor er uheldsrapporterne som udgangspunkt fortrolige så det sikres, at man f.eks. ikke kan få information omkring naboens færdselsuheld og se, hvorvidt vedkommende var påvirket af alkohol eller ej.

Uheldsrapporten
Når der sker et færdselsuheld som politiet kaldes ud til udarbejder betjentene en journal omkring uheldsforløbet, de involverede parter og andre faktuelle forhold som kan være relevante.

Nedenfor kan du se et eksempel på en fiktiv uheldsrapport.

Eksempel på en uheldsrapport (fiktive) hvor man kan udrede, at part 1 kørte overfor rødt lys i et kryds, og påkørte derefter part 2 som kørte overfor grønt. Ingen var spiritus eller narko påvirket.

I den beskrivende tekst i uheldsrapporten kan der indgå information fra vidner eller forhold som betjentene selv har opdaget.

Hvad anvender jeg uheldsrapporterne til?
Sker der et færdselsuheld i Odense er uheldsrapporten et vigtigt redskab, da den kaster et lys over uheldsforløbet. Med uheldsrapporten i hånden kan jeg nogenlunde determinere, hvorvidt uheldet skyldes uhensigtsmæssigt trafikantadfærd(uopmærksomhed eller høj hastighed) eller om trafikmiljøet er indrettet uhensigtsmæssigt.

Sker der mange ensartede uheld på en lokalitet kan det betyde, at der er noget galt i måden som trafikmiljøet er indrettet på. Måske er vigepligtsforholdene ikke klare og tydelige, eller måske er oversigtsforholdene dårlige. Der kan også være nogle lokale distratorer langs vejen, f.eks. lysreklamer eller andet som tager opmærksomheden fra trafikanterne.

Afrunding
Uheldsrapporterne er et essentiel redskab for trafikplanlægningen og uheldsbekæmpelsen, da de kaster et lys over uheldsforløbet.