E 68 tavlen placeres ofte uhensigtsmæssig

I projekter med hastighedsdæmpende foranstaltninger opsættes E 53 tavlen(blå anbefalet hastighed) i mange tilfælde meget tæt på krydset. Dette er uhensigtsmæssigt, da en trafikant som foretager et sving har fokus på de øvrige trafikanter samt selve svingmanøvren, hvorfor tavlen let overses. Hertil kan de blinde vinkler i køretøjet også skygge for tavlens placering.

Men er det virkeligt et problem? Trafikanten møder jo rimelig hurtig en fartdæmper, enten i form af et vejbump eller chikane, så trafikmiljøet er jo ganske selvforklarende…og jo, det er da rigtig nok men…

Ifm. den nye forsøgsordning med lokale hastighedszoner skal kommunerne ikke længere dokumentere, at trafikmiljøet er selvforklarende mht. den ønskede hastighed. Er trafikmiljøet ikke selvforklarende er det kun E 68 tavlen(rød påbudt hastighed) som giver trafikanten information om at der kun må køres med 40 km/t. Overses E 68 tavlen kan en trafikant i god tro bryde færdselsloven, da vejen indbyder til 50 km/t, og trafikanten risikerer derfor en bøde eller et klip i kørekortet.

E 68 tavlen står nærmest ude i krydset, og kan være vanskelig at erkende for trafikanterne (Google Maps)

I vejreglerne er der en klar anbefaling til, hvordan tavler der påbyder eller vejleder om hastigheden skal placeres. Vejmyndigheder og rådgivere skal derfor være meget opmærksom på, hvor E 68 tavlerne placeres – særligt i tilfælde hvor det er en eksisterende E 53 tavle som erstattes.

Vejreglernes anbefaling til placeringen af E53- og E68 tavler.

Når vejreglernes anbefalinger følges er E53- og E68 tavlerne meget lettere at erkende, og giver et bedre indtryk af, at man som trafikant nu bevæger sig ind i et hastighedsdæmpet område eller et område, hvor man kun må kører f.eks. 30 km/t.

Afrunding
I takt med at påbuddet hastighedszoner vinder fremgang er det vigtigt, at man som trafikplanlægger sikre at E68 (Rød 30/40 km/t zone) tavlerne placeres hensigtsmæssigt. Dette da der nødvendigvis ikke er nogle foranstaltninger på vejnettet som fortæller trafikanter, at man nu kører ind i et område, hvor man kun må kører med 30- eller 40 km/t.

Andre spændende indlæg