Trafikstøj – De sundhedsmæssige effekter

Hvad betyder trafikstøjen egentlig for sundheden? Er der nogle negative effekter ved at bo ud til en meget trafikeret vej?

I sidste uge beskrev jeg hvilken effekt et støjværn har på støjen, og i denne uge kaster jeg mig over de sundhedsmæssige effekter af trafikstøj.

Hvorfor er støj farligt?

Mennesker kan ikke slukke for hørelsen, og støj kan derfor have en række uhensigsmæssige effektor på kroppen. Et godt eksempel er en forstyrret nattesøvn, hvor man kan have problemer med at falde i søvn eller at man vågner tidligt. Ydermere har forskning vist, at et støjende miljø bevirker at man tilbringer mindre tid i den dybe søvn.

Risiko for hjertekarsygdom

I de seneste årtier har der været en del forskning med fokus på, at påvise en sammenhæng mellem trafikstøj og hjertekarsygdomme, og det viser sig også, at trafikstøj øger risikoen for blodpropper i hjertet. Nogle studier viser at en forøgelse af trafikstøj på 10 dB i hjemmet øger risikoen for en blodprop med 6-8 procent.

Et andet studie peger på et sammenhæng mellem trafikstøj og et forhøjet blodtryk. Stiger trafikstøjen med 5 dB øges risikoen for et forhøjet blodtryk med 3 procent. Andre studier peger også på en øget risiko for et slagtilfælde.

Risiko for overvægt og diabetes

Sammenhænget mellem trafikstøj, livvidde og BMI er undersøgt af fire norske studier som alle har vist, at der er en sammenhæng mellem trafikstøjen og en større livvidde. Det betyder altså, at trafikstøj muligvis kan påvirke vores vægt og dermed risikoen for diabetes.

Et stort dansk studie har også fundet frem til et sammehæng mellem trafikstøj og diabetes. Såfremt støjen øges med 10 dB stiger risikoen for diabetes med 11 procent. Der er dog brug for mere forskning på dette område, da et studie ikke er tilstrækkelig til at påvise et egentlig sammenhæng mellem diabetes og støj.

Risiko for kræft

Sammenhænget mellem trafikstøj og brystkræft, lymfekræft samt prostatakræft er undersøgt i tre danske studier. Trafik- og togstøj ved ens bolig øger risikoen for at udvikle “ikke-østrogen-følsom-brystkræft”, som udgør ca. 20 procent af alle brystkrafttilfælde. Der er dog ingen sammenhæng mellem trafikstøj og den mere almindelige “østrogen-følsom-brystkræft”.

Der er fundet en sammenhæng mellem trafikstøj og lymfekræft(non-Hodgkin’s), dog fremgår der ikke information omkring, hvor meget risikoen øges som følge af støj. For prostatakræft er der ikke fundet en øget risiko ved at bo i et støjbelastet område.

Da der kun er foretaget få studier omkring trafikstøj og kræft er det fortsat usikkert, hvorvidt trafikstøj egentlig forårsager kræft eller ej.

Børns helbred

En række studier har undersøgt hvordan trafikstøj omkring skoler påvirker børns kognitive færdigheder. Resultatet af disse studer viser, at trafikstøjen fører til en dårligere læseforståelse og hukommelse. Ydermere peger nogle studier på, at trafikstøj kan kædes sammen med hyperaktivitets symptomer hos børn.

Afrunding

Trafikstøj har uden tvivl en negativ indvirkning på helbredet. Er ens hjem eller arbejdsplads belastet af trafikstøj har man en øget risiko for et forhøjet blodtryk. Øges støjen med 10 dB i ens hjem stiger risikoen for en blodprop med 6-8 procent.

Nogle studier har vist et sammenhæng mellem trafikstøj og visse typer af kræft, dog skal der foretages yderligere studier før, at man med sikkerhed kan sige noget om hvorvidt trafikstøj giver kræft eller ej.

Trafikstøj ved skoler har vist nedsatte kognitive egenskaber for børnene, da deres læsefærdigheder og hukommelse svækkes. Ydermere er der et sammenhæng mellem trafikstøj og hyperaktivitets symptomer hos børn.

Dette indlæg bygger på følgende kilde:
 TRAFIKSTØJ – ET OVERSET SAMFUNDSPROBLEM, Maj 2016.

Andre spændende indlæg