0 kilometerstenen

Du har sikkert stødt på den flere gange, en mærkværdig sten i bymidten, hvorpå der den simple information “0 km” er indhugget.

Du har sikkert også undret dig over, hvad stenens funktion samt historie er, og heldigvis for det – for i dette blogindlæg belyser jeg den såkaldte 0 kilometersten, som var et essentielt planlægnings redskab tilbage i 1912, og er det forsat den dag i dag.

Hvad er 0 kilometerstenen?
I forbindelse med indførelsen af det metriske system i Danmark ændrede måden, hvorpå vi opmålte vejnettet sig også. I 1912 blev det besluttet at alle de eksisterende milesten skulle udskiftes til kilometersten, som skulle danne grundlaget for vejopmålingen.

0 Kilometerstenen på Flakhaven i Odense

I de større byer blev der et centralt sted placeret en 0 Kilometersten og imellem disse skulle der for hver 200 meter placeres en såkaldt loppesten.

Det skulle dog vare mange år før, at de nye kilometer- og loppesten endeligt havde erstattet de gamle milesten. I mange tilfælde kunne de gamle milesten genanvendes ved, at indhugge eller male et km på. I 1970’erne begyndte granitstenen at blive udskiftet til plast i form af de kantpæle som vi kender i dag. (Dansk Vejhistorisk Selskab, A)

0 Kilometerstenens betydning i dag
Du har sikkert lagt mærke til, at der på kantpælene står nogle tal – disse angiver din “adresse på vejen” i form af et administrerende vejnummer og en kilometrering.

Det administrerende vejnummer er vejens id-nr og fortæller også hvem vejen tilhører. Kilometreringen fortæller hvor på vejen du er, med reference til et nulpunkt, som i nogle tilfælde fortsat ender ved en eksisterende 0 Kilometersten.

Milestenene genopstår
Langt de fleste milesten er i dag omdannet til kilometersten, dog findes nogle af de mest markante milesten fortsat på deres oprindelige plads. Hertil er nogle milesten helt forsvundet og i nogle tilfælde, kun forsvundet i en periode da de er dukket op igen – desværre i en ringe stand.

Milestenene i Osted tilbage på den gamle plads over for kroen 2011. (Dansk Vejhistorisk Selskab, B)

Milestensgruppen fra Dansk Vejhistorisk Selskab har i de seneste år medvirket til en restaurering og genopstilling af flere, af de gamle milesten langs det danske vejnet. (Dansk Vejhistorisk Selskab, B)

Afrunding
Det var en kort historie omkring 0 Kilometerstenen. Ønsker du at kaste et blik på de forskellige danske 0 kilometersten kan du besøge dette billedegalleri.

Du kan læse mere om sten langs vores veje på Vejhistorie.dk

Kilder

Dansk Vejhistorisk Selskab, A: Kilometersten
https://www.vejhistorie.dk/sten-langs-vore-veje/kilometersten

Dansk Vejhistorisk Selskab, B: Milestenene i Osted
https://www.vejhistorie.dk/sten-langs-vore-veje/milesten-2/historier-om-milesten/milestenene-i-osted

Leave a Reply

Your email address will not be published.