Trafikstøj – Hvilken effekt har et støjværn?

Du har sikkert bemærket at der på nogle af de store veje, f.eks. langs motorvejen er etableret støjhegn eller en støjvold, og i den forbindelse har du sikkert også tænkt over, hvilken effekt sådan et støjhegn egentlig har på trafikstøjen? Og hvilke andre støjværn anvendes der mon langs vejene i Danmark?

I sidste uge beskrev jeg vejbelægningens indflydelse på trafikstøjen, og i denne uge kaster jeg mig over effekten af et støjværn.

Typer af støjværn

Der findes forskellige typer af støjværn, hvor den mest kendte er den karakteristiske støjskærm, som bl.a. står langs mange af motorvejene.

Eksempel på en støjskærm i træ/glas (Vejdirektoratet)

Støjskærme
Støjskærmen er essentielt blot et højt hegn. Den typiske højde på en støjskærm er 3-4 meter, og hegnet kræver derfor et solidt fundament. Ydermere skal hegnet være tæt og uden åbninger til f.eks. stigennemføringer eller lignende.

Prisen for støjskærme variere meget men koster typisk 5.000-20.000 kr. pr. løbende meter.

Jordvolde
Jordvolde er en anden måde at dæmpe støj på, dog kræver disse oftest en højde på op til 10 meter, og er derfor højere end en støjskærm. En af fordelene ved en jordvold i forhold til en støjskærm er, at den overskydende jord fra vejprojektet kan anvendes til jordvolden. På den måde kan omkostningerne forbundet med en jordvold holdes på et minimalt niveau.

Gabioner
En gabion er oftest en gitterkonstruktion som er fyldt med sten. Denne type støjværn anvendes kun i et begrænset omfang i Danmark.

Overdækninger
En ganske effektivmåde at dæmpe trafikstøjen er, at bygge en tunnel eller en overdækning så trafikken er indrammet og støjen derved ikke kan undslippe. Denne type støjværn er dog særdeles omkostningfuldt og anvendes derfor kun ganske sparsomt.

Grønne arealer
Da trafikstøjen spredes i omgivelserne har terrænet naturligvis en vis betydning. Er der tale om en et arkustisk hårdt terræen, f.eks. beton, asfalt eller en vandoverflade spreder dette miljø støjen mere end f.eks. en blød terrænoverflade, som dæmper støjen betydeligt.

Effekten af støjværn

En støjskærm kan dæmpe støjen med op til ca. 10 dB, hvilket svare til en halvering af den oplevede støj.

Overdækninger kan stort set fjerne trafikstøjen, hvis trafikken er indrammet i en tunnel eller en anden form for konstruktion.

Et grøntareal på eksempelvis 50 eller 100 meters afstand fra vejen kan have en støjreduktion på op til 5 dB.

Afrunding

Støjværn kan have en markant effekt på støjen og det er muligt, at fjerne trafikstøjen helt med en overdækning, dog er dette også ganske omkosteligt.

Støjskærme kan reducere støjen med op til 10 dB, hvilket anses som en halvering af den oplvede støj. Dog koster en støjhegn typisk 5.000-20.000 kr pr. løbende meter.

Skulle du have en øget interesse i støjskærme kan jeg anbefale Vejdirektoratets hæfte “Støjskærme – Eksempler og erfaringer“.

Dette indlæg bygger på følgende kilde:
 TRAFIKSTØJ – ET OVERSET SAMFUNDSPROBLEM, Maj 2016.

Andre spændende indlæg