Dette skal du også være opmærksom på når du køber lejlighed

Der er mange ting man skal være opmærksom på når man køber en lejlighed, og specielt et forhold kan være til stor gene. I dette indlæg finder du ud af hvilket forhold man også skal være særlig opmærksom på, når man køber sin drømme lejlighed.

Et ildelugtende problem

Et forhold man som boligkøber ofte ikke tænker over er placeringen af affaldsbeholderene når disse skal afhentes. I mange tilfælde er affaldbeholderne gemt pænt af vejen, f.eks. inde i et skur eller et fjernt hjørne. Det kan derfor komme som en slem overraskelse, når man en dag kommer hjem og finder ud af, at alle affaldbeholderne stilles foran vinduerne i ens lejlighed på tømme dagen.

Affaldsbeholderne placeres under vinduerne på tømmedagen.

Det er derfor vigtigt at man forhører sig hos ejerforeningen og spørger ind til placeringen af affaldsbeholderne når disse skal tømmes. Hvor ofte affaldsbeholderne afhentes kan også være en god information.

Nabo ejendommene skal også betragtes

Man skal også være opmærksom på nabo ejendommene, da disse i nogle tilfælde anvender en anden matrikel til deres affaldsbeholdere. Dette er oftest tilfælde steder, hvor der er en fælles portindgang til baggården, hvor affaldsbeholderne er placeret.

Nabo ejendommene placeres deres affaldsbeholdere hos nabo huset

Anvender en eller flere ejendomme den samme matrikel som afhentningslokalitet, kan området ud foran ens ejendom hurtigt bære præg af en kontianerplads. Ydermere følger der en række lugt gener med, som specielt gøre sig gældende i sommerhalvåret.

Der er som regel hjælp af hente

Er du plaget af lugt- eller visuelle gener ifm. affaldsbeholdere nær din bolig kan du rette henvendelse til ejerforeningen og spørge ind til, hvorvidt tømmelokaliteten kan ændres. Er dette ikke muligt kan affaldsbeholderne med jævnemellemrum rengøres.

Stiller nabo ejendommen affaldsbeholderne nær din ejendom, kan du rette henvendelse til naboejendommen og spørge, om de ikke kan finde en anden tømningslokalitet, f.eks. foran deres egen ejendom. Er der modvilje til dette, har de fleste kommuner et regulativ for husholdningsaffald, hvori der oftest findes en strofe omkring, at affaldsbeholderne ikke må være til gene for gående eller naboerne.

Hvad byder fremtiden på?

Man skal også have fremtiden i mente, da der kommer flere og flere affaldsbeholdere til i takt med, at vi skal sortere mere og mere. Derfor skal man også gøre sig nogle tanker omkring, hvor de eventuelle fremtidige affaldsbeholder kan placeres.

Afrunding

Affaldsbeholderne er sjældent det man har i tankerne, når man køber en bolig et sted. Men det er dog et forhold som er værd at tage in mente, så man ikke pludselig står med en lugte gene. Man skal ikke kun være opmærksom på sin egen ejendom, men også naboerne, da disse i nogle tilfælde anvender nabo matriklerne som tømmelokalitet.

Man kan også gøre sig en tanke omring de fremtidige forhold, da der kommer flere og flere affaldsbeholdere i takt med, at man skal sortere mere og mere.

Andre spændende indlæg