Hvordan får vi trafikanterne over i sikre biler?

Når uheldet er ude og man er involveret i et færdselsuheld, er der mange faktorer som har indflydelse på alvorlighedsgraden af uheldet. En af disse faktorer er bilens egenskab til at beskytte føreren og passagererne i bilen. Det er derfor utroligt vigtigt, at trafikanterne anvender køretøjer med en høj sikkerhedsbedømmelse.

Men hvordan sikres det, at biler med en høj sikkerhedsbedømmelse vælges? Et nyt studie fra New Zealand “Getting people out of 1- and 2-star cars” har kastet et lys over denne problemstilling. 

En spørgeskemaundersøgelse af tilfældig udvalgte personer fra Waka Kotahi motorregister viste, at 86% af de personer som ejede en bil med en sikkerhedsbedømmelse på 1-2 stjerner ikke var klar over dette. Spørgeskemaundersøgelsen viste også, at mange af disse personer havde købt deres bil på baggrund af anbefalinger fra deres familie og venner.

Der blev også foretaget interviews af 6 bilsælgere som alle var klar over bilernes sikkerhedsbedømmelse men ikke mente, at disse var vigtige for sikkerheden. Hertil havde de alle forskellige holdninger til, hvorvidt sikkerhedsbedømmelserne af bilerne var anvendelige samt troværdigheden. De mente heller ikke, at bilernes sikkerhedsfaktor spillede en synderlig rolle hos bilkøberne – formentlig fordi de ikke helt var klar over, hvad 1-2 stjerne egentlig betyder for bilens sikkerheden. 

Studiet anbefaler, at der skabes mere opmærksomhed omkring vigtigheden af bilernes sikkerhedsbedømmelse. Ydermere bør sikkerhedsbedømmelsen også optræde af bilens registreringsattest. 

Jeg synes at det er en meget spændende undersøgelse, som belyser manglende information omkring bilernes sikkerhedsbedømmelse, samt hvorfor dette er vigtigt.

Idéen med at sikkerhedsbedømmelsen skal fremgå af registreringsattesten er jeg stor fan af da det sikre, at man som bilkøber gøres opmærksom på sikkerhedsbedømmelsen og ikke aktiv skal søge efter informationen. Kampagner kan naturligvis også være en vej til at oplyse omkring vigtigheden af sikkerhedsbedømmelserne. 

Skal du købe ny eller brugt bil, så bør du være meget opmærksom på sikkerhedsbedømmelsen. Du kan undersøge dette på Euroncap.com.

Andre spændende indlæg