Må man anvende andre tavler sammen med B 11 tavlen?

Jeg ser af og til projekter, hvori en B 11 tavle deler stander med en anden tavle, men er det egentlig lovligt? Det får du svaret på i dette indlæg.

Hvad står der omkring B 11 tavlen?

Slår man B 11 tavlen op i bekendtgørelse om anvendelsen af vejafmærkning står der i §61 ikke noget om, hvorvidt tavlen ikke må opsættes sammen med andre tavler. Derfor ser jeg af og til projekter, hvori B 11 tavlen er opsat sammen med f.eks. en C 11,2(venstresving forbudt), og det giver jo umiddelbart rigtig god mening, da man på den måde spare en stander.

Særlige regler for vigepligtstavler

Når man anvender en B 11 tavle skal man dog være opmærksom på, at der gælder nogle særlige regler forvigepligtavler.

I §60 i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning står der nemlig, at vigepligtstavler ikke må anvendes sammen med andre tavler, med undtagelse af følgende:

Hvorfor må B 11 tavlen kun anvendes sammen med få andre tavler?

Man kan undre sig over, at B 11 tavlen kun må anvendes sammen med seks andre tavler, men det er der en god grund til. B 11 tavlen påbyder den ene færdselsretning vigepligt i et kryds, hvorfor denne tavle skal være let synlig og uden andre distraktioner, så chancen for at den overses minimeres.

Såfremt B 11 tavlen anvendes sammen med andre tavler kan en trafikant som har travlt komme til, at have fokus på den forkerte tavle og derved overse B 11 tavlen, hvilket er meget uhensigtsmæssig da dette kan føre til færdselsuheld. Du kan læse mere om, hvorledes adfærdspsykologien spiller en rolle i vejudformningen her.

Afrunding

B 11 tavlen er en vigepligtstavle, og må derfor kun anvendes sammen med få andre tavler, hvilket står i §60 i bekendtgørelsen om anvendelsen af vejafmærkning. B 11 tavlen skal så vidt muligt holdes fri fra andre tavler så trafikanterne hurtigt og let kan erkende, hvorvidt de har en vigepligt.

Andre spændende indlæg