Hvad er en trafiksikkerhedsrevisor?

Trafiksikkerhedsrevisoren opgave er at foretage en systematisk og uafhængig gennemgang af et projekt, hvor trafiksikkerheden er i fokus. På den måde kan de de trafiksikkerhedsmæssige kvaliteter af et projekt optimeres før projektet realiseres. 

Når et nyt projekt er under udarbejdelse er trafiksikkerhed som regel i højsædet. Som et ekstra sikkerhedslag i planlægningen, gøres der brug af en såkaldt “uafhængig” trafiksikkerhedsrevisor hvilket betyder, at revisoren intet må have med projektet at gøre. På den måde sikres en neutral granskning af projektet som hverken er påvirket af økonomiske eller politiske rammer.

Eksempel på et projekt hvor trafiksikkerhedsrevisoren anmærker et problem.

Et eksempel på en problemstilling: Der planlægges et nyt kryds hvor den ene retning har vigepligten. Trafiksikkerhedsrevisoren påpeger, at beplantning i krydset skygger for oversigten og foreslår derfor, at beplantningen skæres til så oversigtsforholdene sikres.

Trafikanternes adfærd og forståelse for trafikmiljøet skal også indtænkes i projektet så det sikres, at et projekt ikke henstiller til uhensigtsmæssig eller ulovlig adfærd. 

Hvorfor er en uafhængig trafiksikkerhedrevisor nødvendig?
I de fleste projekter er der flere forskellige interesser som skal tages in mente. Der kan f.eks. være et ønske om et grønt profil langs en vej som betyder, at oversigtsforholdene forringes pga. træer og buske. I dette tilfælde kan en trafiksikkerhedsrevisor være behjælpelig med at klarlægge overfor bygherren, hvilke trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser beplantningen har.

Ligeledes kan der være nogle økonomiske overvejelser fra bygherres side som gør, at der er gået på kompromis med trafiksikkerheden på nogle områder i projektet, hvilket trafiksikkerhedsrevisoren så kan påpege. Bygherren behøver dog ikke følge anbefalingerne til projektet.

Hvordan bliver man certificeret trafiksikkerhedsrevisor?
For at blive certificeret trafiksikkerhedsrevisor skal man tilmelde sig Trafiksikkerhedsrevisions kurset hos Vej-EU og består af to dele, en forprøve efterflugt af et kursus samt en eksamen.

Forprøven indeholder spørgsmål om en række grundlæggende emner inden for trafiksikkerheden så det sikres, at man har en grundlæggende viden inden for området samt de værktøjer som anvendes inden for uheldsbekæmpelse.

Når forprøven er beståt skal man efterfølgende deltage i et 3 dages kursus omkring trafiksikkerhedsrevision samt sin rolle som trafiksikkerhedsrevisor. Kurset afsluttes med en eksamen på 2 timer, hvor man skal besvarer en række spørgsmål og udføre en trafiksikkerhedsrevision på et projekt. Består man eksamen kan man efterfølgende kalde sig selv for trafiksikkerhedsrevisor.

Som trafiksikkerhedsrevisor er det vigtigt, at man altid er ajourført med den nyeste viden inden for trafiksikkerhedsarbejdet. Derfor skal man som min. hvert andet år deltage i et “opfriskningskursus”. Såfremt man ikke deltager i opfriskningskurserne mister man sin certificering.

Du kan læse mere omkring trafiksikkerhedsrevisor kurset på Vej-EUs hjemmeside.