Pas på med de teoretiske arealbehovskurver

Arealbehovskurver er en spændende størrelse, da de ofte spiller en vigtigt rolle i udformningen af vejkryds. Dog er der nogle tilfælde, hvor arealbehovskurven ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, hvilket er føre til nogle uhensigtsmæssige situationer.

I dette indlæg går jeg igennem et tilfælde, hvor en teoretisk arealbehovskurve kommer i karambolage med virkeligheden.

En arealbehovskurve er en det teoretiske mindste areal, et køretøj skal anvende for at foretage en svingning.

Arealbehovskurve for et sættevognstog

I mange tilfælde er der god plads til arealbehovskurverne, men nogle gange kniber det desværre. Jeg har fuld forståelse for, at man forsøger at udnytte vejarealet bedst muligt så et givent projekt kan realiseres

Jeg har set en del eksempler på projekter, hvor arealbehovskurven anvender arealet foran  stoplinjen for den modsatrettede færdsel. Teoretisk er dette en fornuftig løsning, da trafikanterne jo skal stoppe før stoplinjen – dog er virkeligheden en anden.

Arealbehovskurven anvender arealet foran stoplinjen

Man behøver kun at stå i kort tid ved et signalreguleret kryds for at observere trafikanter som overskrider stoplinjen. I mange tilfælde stopper trafikanten med det forrest hjulsæt på stoplinjen, men i nogle tilfælde er det begge hjulsæt som overskrider stoplinjen. Denne adfærd sker desværre ofte, hvilket underbygges af Trafitecs undersøgelse “Adfærd ved stopstreg, 2009”.

En bilist overskrider stoplinjen

Inddrager man arealet foran stoplinjen for den modsatrettede færdsel risikere man, at en lastbil ikke kan fuldføre sin svingmanøvre og strander ude i krydset. For at minimere denne risiko bør det kun være det tilgængelighedskrævende køretøj som anvender arealet foran stoplinjen for den modsatrettede trafik. Et Alternativ er da også, at indarbejde en respektafstand på 0,5m til stoplinjen.

Afrunding

Man skal passe på med at inddrage arealet foran stoplinjen for det modsatrettede færdsel, da trafikanterne i mange tilfælde overskrider stoplinjen med et eller begge hjulsæt.

Det bør kun være det tilgængelighedskrævende køretøj, der bør gøre brug af arealet foran stoplinjen. Alternativt bør der indarbejdes en respektafstand på 0,5 til stoplinjen.

Andre spændende indlæg