Hvilke vigepligtsforhold gælder når signalreguleringen i et kryds er ude af drift?

Du har sikkert prøvet at køre op til et signalreguleret kryds og finder ud af, at signalreguleringen er ude af drift – intet problem, så er det jo bare højrevigepligt man skal agere efter, eller er det?

To forskellige vigepligter
Når signalreguleringen i et signalreguleret kryds er ude af drift, kører langt de fleste trafikanter efter højrevigepligt. Dog er det ikke altid tilfældet at det er højrevigepligt, man som trafikant skal agere efter.

I nogle kryds er der på signalstanderne påsat en B 11 tavle(Ubetinget vigepligt) som betyder, at trafikanterne fra den ene retning pålægges ubetinget vigepligt, når signalreguleringen er ude af drift.

Eksempel på ubetinget vigepligt fra den ene retning
Eksempel på ubetinget vigepligt fra den ene retning

Hvorfor er der ikke altid højrevigepligt?
Krydser en mindre befærdet vej en hovedfærdselsåre er det ikke hensigtsmæssigt, at trafikanterne skal agere efter højre vigepligt, da der hurtigt kan opstå trafikale problemer på hovedfærdselsåren.

Eksempel på vejklasseficering

I mit indlæg omkring, hvordan man planlægger vejnettet i en by forklarede jeg, hvordan vejnettet er opdelt i vejklasser. Veje som er klassificeret som trafikveje eller fordelingsveje har til formål, at flytte trafikken rundt i byen. Derfor er det en god idé at disse veje har “frit flow” mht. vigepligten, så trafikken kan bevæge sig effektiv rundt i byen.

Afrunding
Det er ikke altid højre vigepligt som gælder i et kryds, hvor signalreguleringen er ude af drift. I nogle tilfælde er der opsat B11 tavler(ubetinget vigepligt) på signalstanderne hvilket betyder, at den ene retning har ubetinget vigepligt.

Såfremt en mindre befærdet vej krydser en hovedfærdselsåre kan det være hensigtsmæssigt, at hovedfærdselsåren fortsat prioriteres såfremt, at signalreguleringen i krydset skulle være ude af drift.

Leave a Reply

Your email address will not be published.