Hvorfor sker der uheld med letbanetoget i Odense?

Letbanen i Odense fylder mere og mere i bybillede, da der foretages en stress test af letbanen og signalsystemerne. I de seneste par dage har der været nogle færdselsuheld, hvor trafikanter har påkørt letbanetoget. Men hvorfor sker alle disse uheld? Man burde tænke, at et letbanetog er svært at overse i trafikken.

I dette indlæg kommer jeg med mit bud på, hvorfor der sker uheld med letbanetoget.

Adfærdspsykologien på spil

Når man skal træffe et valg befinder ens hjerne sig i en af to tilstande, som kaldes System 1 og System 2. De to systemer beskriver hvorledes hjernen opererer når man skal træffe et valg og de kan kort opsummeres således:

  • System 1 er den hurtige tænkende og intuitive del af vores hjernen, som træffer valg på baggrund af intuition og følelser.
  • System 2 er den langsomt og bevidste tænkende del af vores hjerne, som træffer velovervejede valg på en systematisk måde.

I langt de fleste tilfælde befinder vi os i System 1, hvor vi ikke foretager os dybe overvejelser over de valg vi træffer – dette gælder også når vi færdes i trafikken. Du har sikkert selv oplevet det, du sætter dig ind i bilen om morgenen og bum, så holder du på parkeringspladsen ved din arbejdsplads. Når du tænker dig om kan du ikke rigtig huske så meget fra turen andet end, at du fik planlagt aftensmaden og fik styr på dagens arbejdsopgaver.

Trafikmiljøet ligner sig selv

Odenseanerne har igennem en længere periode færdes på veje, hvor der også har været letbanespor men ikke kørt et letbanetog og System 1 har derfor lært, at letbanetoget ikke er noget man skal kigge efter.

En cyklist er på vej til at krydse letbanesporet.
Cyklisten kiggede sig ikke for, men cyklede bare lige over letbanesporene.

De to ovenstående billeder er fra Skulkenborg i Odense. Her har cyklisterne igennem en længere periode været vant til, at krydse letbanesporene uden at skulle holde for et letbanetog. Det har bevirket, at mange cyklister blot cykler over uden at kigge sig for, til trods for at der nu rent faktisk kører letbanetog på strækningen.

Se letbanen i øjnene

Odense Kommune er naturligvis godt klar over, at odenseanerne skal oplyses om, at de skal være særligt opmærksomme på letbanetogene. Derfor er kampagnen “Se letbanen i øjnene” lanceret.

Plakater som disse sættes op rundt omkring i Odense for at øge trafikanternes opmærksomhed på letbane.

Kampagnen sætter fokus på at trafikanterne netop ikke skal køre på autopilot(system 1) men i stedet bør være ekstra opmærksom når man færdes i trafikken ved f.eks. at fraråde musik i ørene. Du kan læse mere om kampagnen her.

Kunne man gøre mere for at forebygge uheldene?

Jeg tænker at det er en vanskelig øvelse, da Odense Kommune allerede har forsøgt sig med en kampagne. En mulighed kunne naturligvis være, at intensivere kampagnen under letbanens testkørsel.

Et andet tiltag kunne være en farveændring af letbanetogene til en pangfarve, som kunne tiltrække sig mere opmærksomhed. Hvorvidt dette pynter bybilledet er diskuterbart, men det kunne eventuelt blot være midlertidigt.

Afrunding

Uheldene med et letbanetog sker primært fordi, at Odenseanerne i mange år har færdes på arealer med letbanespor uden, at letbanen har været i drift. Derfor har trafikanternes “System 1” vænnet sig til, at de ikke behøves at se efter letbanetoget.

For at forebygge uheldene kunne kampagnen “Se letbanen i øjnene” intensiveres under testkørslen. Hertil kunne man supplere letbanetogene med en pangfarve, for øget opmærksomhed.

Med tiden forventer jeg, at færdselsuheld med letbanetoget reduceres i takt med, at odenseanerns “System 1” vænner sig til letbanetogenes kørsel.

Andre spændende indlæg