Den indbyrdes afstand mellem fartdæmpere

Findes der mon nogle regler eller anbefaling til, hvor stor en afstand der maksimalt bør være mellem fartdæmperne på en vej? Det får du svaret på i dagens indlæg.

Udfordringen med store afstande mellem fartdæmperne

For at opnå den ønskede effekt af de hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejnettet, skal disse helst ikke placeres alt for langt fra hinanden. Dette er fordi bilisterne oftest sætter hastigheden op umiddelbart efter, at de har forceret en fartdæmper.

Det handler derfor om, at afstemme afstanden mellem en serie af fartdæmpere på en sådan måde, så bilisten ikke øger hastigheden men i stedet, fortsætter med den lave hastighed som man netop har forceret fartdæmperen med.

Hvad skal afstanden være?

I håndbogen om Fartdæmpere fra Vejdirektoratet gives der nogle anbefalinger til afstanden mellem fartdæmperne, som afhænger af planlægningshastigheden. De vejledende afstande er følgende:

Den vejledende indbyrdes afstand mellem fartdæmpere mht. planlægningshastigheden (Håndbog om Fartdæmpere, Vejdirektoratet)

Afstandene mellem bumpene skal vurderes efter de lokal forhold på vejen, og trafikplanlæggeren kan enten anvende større eller mindre afstande alt an på, hvilket trafikmiljø og udseende den pågældende vej har.

Vejens geometri kan også bevirker, at den anbefalede afstand ikke kan imødekommes, f.eks. på grund af afvandingsforholdene eller, at der på vejen er mange overkørsler som trafikplanlæggeren skal tage hensyn til. Læs eventuelt mit indlæg omkring udfordringen med private overkørsler til den offentlige vej.

Afrunding

Der findes en række vejledende afstande som bør lægges til grund for den indbyrdes afstand mellem fartdæmpere. Er afstanden for stor opnår man muligvis ikke den ønskede effekt, da bilisterne har en tendens til, at accelerer når de har forceret et bump.

Andre spændende indlæg