Denne tavle forveksles ofte med en anden

Jeg ser nogle gange en bestemt færdselstavle som ofte forveksles med en anden – læs dagens indlæg og find ud af hvilken tavle der er tale om.

A 36 eller A 37 tavlen?

Er der bump på en vej skal dette skiltes, hvilket i nogle tilfælde gøres med en A 37 “ujævn vej” tavle, hvilket ikke er den korrekte tavle i dette tilfælde. Tavlen ses typisk anvendt steder, hvor der er to bump på kørebanen.

Her ses A 37 tavlen som anvendes til at skilte bumpene på vejen.

A 37 tavlen skal anvendes på veje, hvor vejbelægningen har farlige ujævnheder som kræver, at trafikanten skal sætte hastigheden ned. A 37 tavlen må ikke opsættes permanent, hvilket fremgår af § 45 i bekendtgørelsen om anvendelse af vejafmærkning.

Den korrekte skiltning

Skal man skilte et vejbump skal man ikke anvende A 37 tavlen, men derimod en A 36 tavle(bump). Er der flere vejbump på en strækning kan dette vises via en underatvle, hvor antallet er vejbump fremgår. A 36 tavlen må ikke anvendes i områder afmærket med:

  • E 49 Gågade
  • E 51 Opholds- og legeområde
  • E 53 Område med fartdæmpning
  • E 68 zone tavle med C 55 lokal hastighedsbegrænsning, hvor hastighedsgrænsen er 30 km/t eller derunder.
Her ses A 36 tavlen som anvendes til at skilte bumpet på vejen.

Afrunding

A 37 “Ujævn vej”tavlen ses i nogle tilfælde anvendt istedet for A 36 “Bump” tavlen, og ses ofte på veje hvor der er to bump. A 37 tavlen må kun anvendes til, at gøre trafikanten opmærksom på farlige ujævnheder i vejforløbet. Endvidere må A 37 tavlen ikke opsættes permanent.

Den korrekte skiltning af bump er med en A 36 tavle, hvor antallet af bump kan skiltes på en undertavle.

Andre spændende indlæg