Skaber pigdæk asfaltstøv?

Pigdæk er smarte, men hvilken effekt har de mon på luftforureningen? Det får du svaret på i dette indlæg.

Pigdæk skaber asfaltstøv

En norsk undersøgelse viser, at pigdæk skaber ca. 10 gram asfaltstøv pr. kørt kilometer. Kører man 20 km hver dag med pigdæk generer dette 200 gram asfaltstøv. I løbet af en hel vinter svare dette til 20 kilo støv, som bidrager til luftforureningen.

Støvet fra vejen består hovedsageligt af stenpartikler, som kommer fra stenmaterialet i asfalten. Dog indeholder asfaltstøver også mikroplast samt metaller m.m.

Meget støv overtid

Er der 17.000 bilister som alle kører den samme vej hver dag, og omkring 1/3 af disse anvender pigdæk betyder det, at der skabes ca. 120 tons asfaltstøv om vinteren. Det meste af vejstøvet ender dog i vejkanten, men ca. 1/4 ender i luften og skaber således en dårligere luftkvalitet. Endvidere skal det resterende vejstøv renses fra vejkanten.

Afrunding

Pigdæk øger luftforureningen i form af asfaltstøv som slides af kørebanen. For hver 10. kilometer man kører med pigdæk skabes der 200 gram asfaltstøv.

Kører man 20 km. hver dag skabes der 20 kilo asfaltstøv i løbet af en typisk vinter.

Dette indlæg bygger på følgende kilde:
Hvor mange kilo asfaltstøv slites opp?

Andre spændende indlæg