Sådan klager du over din parkeringsbøde på en privat parkeringsplads

En parkeringsbøde kan ødelægge det gode humør, og i særdeleshed hvis man har parkeret i god tro. Man kan jo klage over sin parkeringsbøde, men hvad skal man lige skrive? Og hvilke regler skal ejeren af en privat parkeringsplads egentlig følge?

I dette indlæg kommer jeg med konkrete råd til, hvordan du skal klage over din parkeringsafgift. Hertil forklare jeg, hvilke regler ejerne af private parkeringsområder skal følge.

Hvilken lovgivning skal ejeren af parkeringspladsen følge?

Der findes særlige regler som ejeren af parkeringspladsen skal følge mht. skiltningen. Er parkeringspladsen ikke skiltet korrekt betyder det, at man har gode muligheder for at få annulleret sin parkeringsbøde.

Private parkeringsområder er underlagt bekendtgørelsen “Bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder”. I denne bekendtgørelse er der opstille en række retningslinjer for, hvordan skiltningen skal være, samt hvilke type skilt der skal anvendes. Dog er kravene formuleret i nogle ret bløde termer.

Eksempel på en reglementeret tavle

Det er særligt § 3 og § 4 i bekendtgørelsen som er spændende at dykke ned i, da disse har med den konkrete skiltning at gøre. Skal ejeren ud fra rent privatretlige regler kunne pålægge kontrolafgifter(parkeringsbøde) skal følgende være opfyldt:

  • Der skal være et passende antal skilte med parkeringsvilkårene.
  • Skiltene skal være placeret på let synlige både i dagslys og mørke.
  • Skiltene skal placeres så man altid på parkeringspladsen kan se et skilt. Dog skal der i parkeringshuse kun skiltes steder, hvor det er naturligt at orientere sig.
  • Skiltene skal tydeligt angive, hvis der gælder vilkår om tidsbegrænset parkering eller betalingsparkering.
  • Skiltene skal tydeligt angive, at der ved overtrædelse af parkeringsreglerne kan medføre en kontrolafgift(parkeringsbøde).
  • Skiltene skal tydeligt angive, hvilken operatør der administrerer parkeringsordningen, samt telefonnummer og adressen på operatøren.

Skiltene på private parkeringsområder skal hverken godkendes af vejmyndigheden eller politiet. Det er således op til ejeren eller operatøren selv at sikre at parkeringsområdet følger bekendtgørelsen.

Forlang en skilteplan i din klage

Har du fået en parkeringsbøde som du mener er ureglementeret er det ikke ligegyldigt, hvordan du formulerer din klage til parkeringsselskabet. Du skal bevise at parkeringspladsen ikke var skiltet korrekt. Det kan også være at parkeringsskiltene ikke var til at se i mørke.

Parkeringsskiltet kan ikke ses i mørke som et resultat af en defekt lygtepæl.

Jeg har udarbejdet et udkast som du kan anvende, såfremt du ønsker at klage over en parkeringsbøde:

Jeg vil påklage den parkeringsafgift som blev udstedt til mig d. XX, kl. XX på parkeringspladsen XX.

Jeg mener ikke at skiltningen på pladsen lever op til § 4 i “Bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder”, da skiltene ikke var placeret let og synlig samt i et passende antal.

Jeg vil i forbindelse med min klage have fremsendt skilteplanen for parkeringspladsen. Ydermere vil jeg have fremsendt dokumentation for, at skiltene på tidspunktet for min parkeringsafgift var placeret iht. skilteplanen så det kan bekræftes, at såvel § 3 samt § 4 i bekendtgørelsen var efterlevet.

Jeg ser frem til at få annulleret min parkeringsafgift som følge af den mangelfulde skiltning. Såfremt i fastholder parkeringsafgiften ser jeg mig nødsaget til, at gå videre med sagen til Parkeringsklagenævnet.


På forhånd tak for forståelsen.

Du kan med fordel vedhæfte fotodokumentation fra din parkering, der viser indgangen til parkeringspladsen samt området omkring den parkeringsbås du anvendte. Dette kan være med til at underbygge din klagesag omkring en dårlig skiltet parkeringsplads.

Hvad sker der når man klager?

Det er gratis at påklage sin parkeringsbøde til det private selskab. Betalingsfristen for parkeringsbøden sættes også i bero under klagebehandlingen. Husk at sende en digital klage så du kan bevise, at du har klaget over din parkeringsbøde.

Såfremt parkeringsselskabet ikke giver dig medhold kan du gå videre til Parkeringsklagenævnet som er et uvildigt klagenævn. Dette er dog ikke gratis, da der på falder et klagegebyr som du skal betale. Får du medhold i din klage refunderes klagegebyret. Du kan læse mere om Parkeringsklagenævnet her.

Medhold i en klage vedr. forkert skiltning

Parkeringsklagenævnet har givet medhold i en klage som følge af, at der ved indkørslen til parkeringspladsen var anvendt et forkert skilt. I det konkrete tilfælde var der anvendt en forkert farve på teksten på skiltet ved indkørslen til parkeringspladsen.

Eksempel på skiltet i klagesagen. Skiltet følger ikke §3 i Bekendtgørelsen. Teksten skal være hvid på en sort baggrund.

Skulle det have interesse kan du læse den konkrete afgørelse fra parkeringsklagenævnet her.

Afrunding

Klager man over sin parkeringsafgift skal man være meget konkret og præcis i sin klage. Det er en god idé at nævne konkrete paragraffer og bekendtgørelsestekster, da dette kan underbygge ens klagesag.

Nævn § 3 og § 4 i Bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder og bed om en skilteplan samt dokumentation for, at skiltene var opsat iht. § 3 og § 4 på tidspunktet hvor din kontrolafgift blev udstedt.

Sørg altid for at fotodokumentere din parkering samt indkørslen til parkeringspladsen. Dette kan du sammenholde med skilteplanen for området.

Du kan også finde inspiration i mit andet indlæg vedr. parkeringsbøder ved at klikke her.

Andre spændende indlæg