Øger pudebump risikoen for snubleuheld?

På Vindegade i Odense er der to såkaldte “pudebump” som er farvet røde. Men hvorfor er det egentlig tilfældet? Det får du svaret på i dette indlæg.

Hvad er et pudebump?

Et pudebump er en af de mange varianter af vejbump som findes på de danske veje. Pudebump findes typisk på de større trafikveje eller veje, hvor der er mange tunge køretøjer. Pudebumpet er nemlig meget smallere end et traditionelt vejbump som gør, at f.eks. busser kan forcere bumpet uden gene, da de er bredere end personbilerne.

Eksempel på et pudebump

Pudebump kan være svært at erkende for fodgængere

Pudebumpene afmærkes ligesom resten af de øvrige vejbump med en S 32 afmærkning(skakternene) som gør, at en trafikant som nærmer sig vejbumpet lettere kan erkende dette. Da pudebumpet er meget smalt, er der en lang asfalt forhøjning på ca. på 5 meter der ikke er afmærket. Nærmer man sig pudebumpet fra siden, f.eks. hvis man som fodgænger vil krydser vejen, er det kun asfalt forhøjningen på ca. 10 cm der indikere, at der her er et vejbump.

Pudebump set fra siden

Pudebumpet kan derfor være meget vanskeligt at se, hvis lyset falder på den helt rigtige måde eller i mørke. Hertil kan personer med synshandicap også have vanskeligheder med at erkende pudebumpet

Pudebump set fra siden i mørke – pudebumpet er meget svært at erkende.

Erkender man som fodgænger ikke pudebumpet er der en risiko for, at man simpelthen snubler over asfalt forhøjningen.

Klager over pudebump i Odense

Odense Kommune har modtaget gentagende klager over et pudebump, som er placeret ved Vindegade 89. Der er rapporterede flere fodgængere, primært ældre, som snubler over pudebumpet ifm. krydsning af vejen. Jeg har ikke information omkring, hvornår på dagen uheldene er sket.

Som følge af de gentagende klager er der kommet en rød belægning på pudebumpet.

Pudebumpet med rødbelægning
Pudebumpet med rødbelægning set fra siden

Det er ikke et udbredt problem

Jeg har aldrig før hørt om en problematik med, at fodgængerne overser pudebumpene og derved snubler. Sagen i Vindegade er ihvertfald den første, og eneste, som jeg har hørt om.

Jeg har tænkt meget over hvorfor det tilsyneladende kun er i Vindegade der er et problem, og jeg har følgende tanker:

1. Pudebump anvendes primært på trafikveje, hvor fodgængerne henvises til at krydse vejen ved krydsningsheller eller i kryds. Derved kommer fodgængerne ikke i karambolage med pudebumpene

2. Vindegade er ikke klassificeret som en trafikvej, og derfor krydser man som fodgænger vejen på mange forskellige steder – også lige der hvor pudebumpet er.

3. Kanten på pudebumpet som man skal “træde op over” er ca. 10 cm. For en gangbesværet person er 10 cm en stor hindring. Det kan derfor være, at man erkender bumpet men fejlbedømmer højden af asfaltkanten.

4. Vil man krydse vejen går man oftest fortsat langsomt fremad mens man kigger sig tilbage, og derved kan det være, at man ikke erkende pudebumpet som kan være vanskeligt at se fra siden.

Afrunding

Fodgængere som snubler over pudebump er ikke en udbredt problemstilling. Jeg kender kun til den ene sag fra Vindegade.

Det kan være spændende at foretage en større undersøgelser og se, hvorvidt Vindegade problematikken er et isoleret tilfælde, eller om der findes fler sager rundt omkring i Danmark.

At afmærke pudebumpene langs siden med en form for hvid linje i termoplast, eller helt anlægge pudebumpet i en anden farve en asfalten mener jeg kan være en god idé, såfremt pudebumpet er placeret et sted, hvor der potentielt kan være mange krydsende fodgængere. På den måde undgår man, at personer med synhandikap snubler over bumpet.

Det bliver spændende at se, hvorvidt den røde afmærkning på pudebumpene i Vindegade får en effekt på snuble uheldene.

Andre spændende indlæg