Trafiksikkerhed

Forbedret trafiksikkerhed i et uheldsbelastet vejkryds i Odense

For godt et år siden blev vejkrydset Absalonsgade / Allegade ombygget som følge af et stort antal cyklistuheld. Har ombygningen mon forbedret trafiksikkerheden i krydset eller er det status quo?

I dette indlæg gennemgår jeg uheldsbilledet for krydset og kommer ind på, hvorfor uheldene egentlig sker. Hertil beskriver jeg hvilke løsninger der kan implanteres så trafiksikkerheden kan øges.

Read More »Forbedret trafiksikkerhed i et uheldsbelastet vejkryds i Odense

Hvorfor sker der uheld med letbanetoget i Odense?

Letbanen i Odense fylder mere og mere i bybillede, da der foretages en stress test af letbanen og signalsystemerne. I de seneste par dage har der været nogle færdselsuheld, hvor trafikanter har påkørt letbanetoget. Men hvorfor sker alle disse uheld? Man burde tænke, at et letbanetog er svært at overse i trafikken.

I dette indlæg kommer jeg med mit bud på, hvorfor der sker uheld med letbanetoget.

Read More »Hvorfor sker der uheld med letbanetoget i Odense?

Hvad gør kommunen når der sker en dødsulykke på vejnettet?

Som trafikplanlægger frygter jeg dødsulykker rigtig meget, da jeg efterfølgende spørger mig selv “har jeg gjort mit job godt nok? Kunne jeg have foretaget noget specifikt lige præcis på denne lokalitet? Har jeg mon overset et eller andet?. Borgerne sidder også ofte med spørgsmålet “hvorfor har kommunen ikke gjort noget før? Skulle der virkelig en dødsulykke til?.

Spørgsmålene er mange, og derfor er det utroligt vigtigt at kende til de konkrete omstændigheder når der sker et færdselsuheld, og i særdeleshed, når der sker en dødsulykke på vejnettet. I dette indlæg gennemgår jeg det forløb som sker i kølvandet på en dødsulykke.

Read More »Hvad gør kommunen når der sker en dødsulykke på vejnettet?

Evaluering af ATK(stærekasser)

Vejdirektoratet satte i 2018 20 ATK-standere(stærekasser) op på 11 uheldsbelastede steder i Danmark, hvor der også blev målt høje hastigheder. Nu har Vejdirektoratet udgivet en evaluering af ATK-standerne. I dette indlæg gennemgår jeg de væsentligste punkter af evalueringen.

Read More »Evaluering af ATK(stærekasser)

Danmarks ældste færdselstavle?

De fleste tænker nok at færdselstavler er en forholdsvis nymoderne opfindelse, som kom til i forbindelse med udbredelsen af motorkøretøjerne. I Odense findes der i krydset Horsetorvet og Munkemøllestrædeen en færdselstavle, som henvender sig til ryttere og hestevogne.

Som følge af de ringe oversigtsforhold i krydset er der på bygningen placeret et skilt, hvorpå der står “Skridt om Hjørnet”. Der henvises til, at man hverken må trave eller galopere rundt om hjørnet, og regulerer således ryttere og hestevognes hastighed. Et sjovt levn fra gamle dage, hvor færdselstavler også var nødvendige.

Som man kan se på billederne har færdselstavlerne altså eksisteret før motorkøretøjerne kom til, hvilket er meget interessant. Hvis du har kendskab til andre gamle færdselstavler må du meget gerne sende mig en e-mail.

Ulykker med varebiler

Havarikommissionen har udgivet en ny rapport, hvori de har analyseret 23 alvorlige ulykker med varebiler. I dette indslag gennemgår jeg hovedresultaterne fra rapporten, så du får en indsigt i, hvorledes trafiksikkerheden kan forbedres for varebiler. Hertil kommer jeg også med mine tanker vedr. trafiksikkerheden omkring varebiler.

Read More »Ulykker med varebiler