Hvordan skal ensrettede veje hvor cyklister er undtaget afmærkes?

Hvordan skal ensrettede gader med cyklister undtaget egentlig afmærkes? Det får du svaret på i dette blogindlæg.

Dobbelt spærrelinje

Har man en ensrettet vej hvor en færdselsart skal undtages ensretningen, skal den bane som er forbeholdt færdslen imod ensretningen være adskilt af en dobbelt spærrelinje fra den øvrige kørebane. Såfremt det kun er cyklister som er undtaget ensretningen kan man nøjes med kun at afmærke den dobbeltespærrelinje ved vejkryds. Dette fremgår af §116, stk. 3. i Bekendtgørelsen om anvendelsen af vejafmærkning:

§ 116. E 19 skal opstilles ved alle vejkryds på ensrettede veje, hvor der kan komme kørende trafik ind på vejen.
Stk. 2. Hvor vejen ikke er ensrettet for visse færdselsarter, fx cyklister, skal E 19 opsættes med undertavle, der angiver undtagelse, jf. U 5.
Stk. 3. Den bane, der er forbeholdt færdsel imod ensretningen, skal være adskilt med dobbelt spærrelinje fra den øvrige kørebane. Hvis undtagelsen alene omfatter cykler og lille knallert, kan den dobbelte spærrelinje undtagelsesvis udelades bortset fra ved vejkryds.
Stk. 4. Den bane, der er forbeholdt færdsel med letbanekøretøjer mod ensretningen skal være adskilt af en 30 cm bred kantlinje fra den øvrige kørebane.
(Bekendtgørelsen om anvendelse af vejafmærkning)

Som minimum skal der på veje hvor cyklister er undtaget ensretningen afmærkes med en dobbelt spærrelinje i vejkryds.

Eksempel på korrekt afmærkning (Kvalitetssikring for cyklister)
Eksempel på ukorrekt afmærkning da der skal være en dobbelt spærrelinje.

Eksempler på afmærkning

Ensrettede veje med cyklister undtaget kan afmærkes korrekt på nogle forskellige måder alt an på, hvordan vejen er indrettet. I Håndbogen Færdselstavler, Oplysningstavler fra Vejdirektoratet findes der en række eksemper på, hvorledes man kan afmærke en ensrettet gade, hvor cyklisterne er undtaget ensretningen:

Dobbeltrettet cykelkørsel i ensrettet gade. Situationen længst mod venstre viser cykler tilladt mod ensretningen, hvor der er afmærket på kørebanen med cykelbane ved krydsets udmunding. Situationen i midten viser tilsvarende for cykelbane på hele strækningen. Situationen til højre viser tilsvarende, men med cykelsti på hele strækningen.(Færdselstavler, Oplysningstavler)
Dobbeltrettet cykelkørsel i ensrettet gade. (Færdselstavler, Oplysningstavler)
Dobbeltrettet cukelsti i ensrettet gade. (Færdselstavler, Oplysningstavler)

Hvorfor skal der være en dobbelt spærrelinje?

Ensrettede gader findes ofte i bymidten, hvor oversigtsforholdene ikke er ideelle og en bilist kan derfor have svært ved at erkende, hvorvidt der kommer en cyklist imod ensretningen. Derfor anvendes den dobbelte spærrelinje til at sikre, at der ikke kommer en konflikt mellem en cyklist og et indsvingende køretøj.

Når der ikke er en dobbelt spærrelinje kan der opstå en mulig konflikt mellem cyklisten og en indsvingende bilist.

Er der ikke en dobbelt spærrelinje kan en indsvingende trafikant gøre brug af hele kørebanen og derved ramme en cyklist som kommer imod ensretningen. Den dobbelte spærrelinje sikre, at en indsvingende trafikant holder sig over i sin egen kørebane. Dette er specielt vigtigt hvis der er tale om en lastbil. Ydermere bevirker kravet om en dobbelt spærrelinje også, at krydset har den fornødne størrelse til at kunne afvikle dobbeltrettet trafik.

Afrunding

Er cyklister undtaget ensretningen af en vej, skal der som minimum afmærkes en dobbelt spærrelinje ved vejkryds. Dette er så en mulig konflikt mellem indsvingende køretøjer og cyklisterne undgås.

Afmærkes den dobbelte spærrelinje ikke er der risiko for, at indsvingende trafikanter ikke holder sig ovre i deres kørebane, hvilket er særlig kritisk hvis der er tale om en lastbil.

Andre spændende indlæg

Leave a Reply

Your email address will not be published.