Hvad er en cykelgade?

Har du også tænkt over hvad er en cykelgade helt præcist er? Må man godt kører der ind med sin bil? Eller er gaden kun for cyklister? Det får du svaret på i dette indlæg.

Cykelgaden

På en cykelgade har cyklisterne fortrinsret på kørebanen, og bilisterne skal derfor tilpasse sig cyklisternes færden. Det betyder, at to cyklister som cyklister ved siden af hinanden ikke skal trække ind og lade en bagved kørende bilist passere.

Eksempel på E 47 “Cykelgade” med undertavle “kørsel tilladt”.

Cykelgaden er skiltet med en E 47 “Cykelgade tavle” og er indrettet til under 30 km/t ved hjælp af bump eller andre foranstaltninger, så bilisternes hastighed nogenlunde stemmer overens med cyklisternes. Såfremt køretøjer også er tilladt i gaden skal dette skiltes med en undertavle, f.eks. “Kørsel tilladt”.

På en cykelgade må der også kun parkeres i afmærkede parkeringsbåse.

Idéen bag cykelgaden

Er der en smal gade uden cykelstier og meget blandet trafik kan der opstår en situation, hvor en bilister forsøger at overhale en forankørende cyklister, og som følge af de snævre pladsforhold skal der ikke meget til før at bilister rammer cyklisten.

Ved at reservere gaden til cyklisterne og kræve at bilisterne skal færdes på cyklisternes præmisser muliggøres det, at cyklisterne kan placere sig midt på kørebanen og derved ikke lade sig presse ud i kantstenen af en bagved kørende.

Cykelgaden skal indrettes til en meget lav hastighedsklasse, f.eks. via bump, så hastigheden på bilerne holdes lav og trafiksikkerheden derved øges. Hertil sikre dette også, at bilisterne ikke har en grund til at overhale en cyklist, da bilisten alligevel ikke kan kører hurtigere.

Cykelgade i Odense

Rødegårdsvej i Odense fungere bl.a. som et bindeled imellem centrum og Syd Dansk Universitet. På den sidste del af Rødegårdsvej er vejen omdann omdannet til en cykelgade for, at tilgodese de mange cyklister som anvender vejen på et dagligbasis.

Rødegårdsvej i Odense

Cyklisterne kommer hurtigere igennem krydset Rødegårdsvej/Stæremosegårdsvej, da de nu ikke længere er tvunget til at holde i en langrække langs kantstenen. Nu kan de sprede sig ud på kørebanen og sætte igang på nogenlunde samme tide.

Rødegårdsvej i Odense

Afrunding
Cykelgader er bestemt en spændende idé og er værd at overveje på lokalliter, hvor der er ikke er cykelstier eller trængselproblemer på den eksisterende cykelsti.

I forbindelse med lokale hastighedszoner kan cykelgader være en del af tiltaget, så cyklisterne i området er med til at holde hastigheden nede.

Andre spændende indlæg