Må der være vinkelrettede parkeringsbåse i et kryds?

Jeg modtager af og til projekter og lokalplaner, hvor der vises vinkelrettede parkeringsbåse igennem et kryds. Men er det egentligt lovligt? Få svaret i dette indlæg.

Man må ikke parkere i kryds

Dykker man ned i færdselslovens §29 stk. 1 gøres det klart, at man ikke må parkere i et kryds. Dog kan man som trafikplanlægger blive i tvivl om, hvorvidt dette også gælder parkeringsarealer såsom parkeringsbåse. Dette forhold belyses i bekendtgørelsen om anvendelse af vejafmærkning §192.

Eksempel fra en lokalplan, hvor der er vist vinkelrettede parkeringsbåse igennem et kryds (Odense Kommune)

I § 192 vedr. T 33 afmærkningen (parkeringsbåse) er der en række eksempler på, hvorledes denne type afmærkning må anvendes i kryds. Vinkelrettede parkeringbåse fremgår ikke, og man må derfor ikke anvende vinkelrettede parkeringsbåse igennem et kryds.

Kan man så slet ikke have parkeringsbåse igennem et kryds?

I følge § 192 er det tilladt at have parkeringsbåse eller en parkeringsbane igennem et kryds, når der er tale om langsgående parkering. Dog kræver dette, at parkeringsarealet er i anlagt i en lomme i fortov eller rabat, eller det er en del af et gennemgående parkeringsareal.

Figuren viser hvorledes parkeringsarealet må anlægges i kryds (Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning §192)

Anlægges der langsgående parkering igennem et kryds er der krav om, at der ikke må være cykelsti langs parkeringsarealets højre side.

Hvorfor må vinkelrettede parkeringsbåse ikke anvendes i kryds?

Man kan undre sig over hvorfor det kun er langsgående parkeringsarealer som må anvendes igennem kryds.

Kryds er en dynamisk størrelse, hvor trafikken kan være vanskelig at forudsige. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at man, som bilist skal bakke ud i et kryds fra en parkeringsbås, hvor man kan have svært ved at orientere sig ordenligt. Ydermere kan et bakkende køretøj fra en parkeringsbås komme som en overraskelse for en trafikant, som er i færd med at svinge igennem krydset.

Det er oftest også mere vanskeligt at tilkøre en vinkelret parkeringsbås fremfor en langsgående. Derfor hæmmer vinkelrettede parkeringsbåse trafikafviklingen mere end en langsgående.

Afrunding

Der må ikke anlægges vinkelrettede parkeringsbåse igennem et kryds, hvilket fremgår af §192 i bekendtgørelsen om anvendelse af vejafmærkning. Det er dog tilladt, at anlægge parkeringsbåse og parkeringsbaner når der er tale om langsgående parkering.

Andre spændende indlæg