Henstiller vejchikaner til uhensigtsmæssig trafikantadfærd?

Du kender sikkert, du kommer kørende ad en vej og støder på en vejchikane som gør, at du nu skal holde tilbage for en modkørende bil – i et kort øjeblik bliver du i tvivl om, hvorvidt du kan nå fobi chikanen eller ikke. Du vælger det sikre valg, nemlig at stoppe og hvad sker der så? Den bagvedkørende bilist overhaler dig sørme og er lige ved at kører ind i den modkørende bilist.

Har du også undret dig over den adfærd, som nogle trafikanter udviser ved vejchikaner, så er dette indlæg lige noget for dig. Jeg dykker kort ned i, hvad vejchikaner er for en størrelse samt kommer med min vurdering af, hvilken uhensigtsmæssig indvirkning vejchikanerne muligvis har på adfærden på vejen.

Teorien bag vejindsnævringer 
Ved at indsnævre vejens kørebane sikres det, at der kun er en trafikant som kan passere vejindsnævringen. I forhold til mange andre hastighedsdæmpende tiltag har trafikanternes adfærd en væsentlig rolle i, hvorledes vejindsnævringerne fungerer.

Er der ikke nogle modkørende trafikanter er det til en vis grad muligt, at køre slalom forbi vejindsnævringerne. Hertil er det også op til trafikanterne at erkende, hvornår de skal holde tilbage for modkørende, og det er specielt denne faktor der kan være uhensigtsmæssig.

Kunne det have interesse kan du kaste et blik på Effekter af vejtekniske virkemidler fra Vejdirektoratet.

Den uhensigtsmæssige trafikantadfærd
Når man kører på en vej og møder en vejchikane som betyder, at man skal holde tilbage for den modkørende trafikant er det lidt ligesom at møde det gule lyssignal i et kryds, da man nu skal tage stilling til, hvorvidt man kan nå forbi chikanen eller om man skal bremse.

Chaufføren i den grønne bil skal tage an aktiv stilling til, hvorvidt han/hun skal fortsætte eller standse ved indsnævringen. Her er der en risiko for en fejlvurdering.

Hver gang en trafikant skal tage en aktiv beslutning til, hvordan vejanlægget skal anvendes er der en risiko for, at trafikanten fejlvurderer situationen og forårsager et trafikuheld. Ydermere kan man som trafikant også få følelsen af, at hvis man nu bare lige “skynder” sig lidt, så kan man lige nå forbi, altså, man øger hastigheden så man ikke behøves at stoppe.

Det siger borgerne
Jeg har været i dialog med en del Odenseanerer vedr. uhensigtsmæssig trafikant adfærd på veje, som er hastighedsdæmpet med vejchikaner. De mest nævneværdige adfærd er:

  1. Hastigheden øges så trafikten slipper for at stoppe.
  2. Trafikanterne foretager hårde opbremsninger pga. fejlvurderinger.
  3. Trafikanterne kører indenom vejchikanen via fortovet
  4. Vejindsnævringerne virker ikke, da der sjældent er modkørende.

Situationer hvor trafikanten vælger fortovet som en genvej kan næppe tilskrives vejens udformning, og der må i stedet være tale om en bevidst grov færdselsforseelse.

Jeg føler det nødvendigt at indskyde, at der også er mange Odenseanerer som er vældig glade for vejchikanerne på deres vej og mener, at disse fungerer fremragende.

Undersøgelse i Odense
Dele af Sandhusvej blev i 2017 hastighedsdæmpet til til 30 km/t via vejindsnævringer. Ydermere kom der cykelbaner på begge sider af vejen.

Årsagen for trafiksaneringen på Sandhusvej var begrundet i en nedklassificering fra fordelingsvej til en lokalvej. Før projektet på Sandhusvej blev anlagt, blev hele det omkringliggende vejnet og hastighedsdæmpet til 30 km/t.

Udsnit af Sandhusvej, hvor vejchikanerne kan ses. (Odense Kommune)

Flere borgere i området har efterfølgende henvendt sig og beskrevet, at chikanerne ingen effekt har, nærmest det modsatte, da folk nu blot kører slalom og ellers udviser nogenlunde samme adfærd som beskrevet tidligere.

Resultatet af trafiktællingerne

Der er foretaget to trafiktællinger på vejen, en i 2015 før hastighedsdæmpningen af Sandhusvej samt de øvrige veje var realiseret, og en i 2018 godt et år efter, at alle trafiksaneringsprojekter var færdiganlagt.

Hovedresultatet fra trafiktællingen:

2015
– Hverdagsdøgntrafik på 3.875
– Gennemsnitshastighed på 51,1 km/t.
– V85%-fraktil på 58,8 km/t.

2018
– Hverdagsdøgntrafik på 3683
– Gennemsnitshastighed på 41 km/t.
– V85%-fraktil på 49,9 km/t og denne bør maksimalt være 36 km/t.


Odense Kommune har på baggrund af alle borgerhenvendelserne samt trafik- og hastighedsmålingerne nedsat en arbejdsgruppe(hvor jeg også deltager) som skal undersøge, hvorvidt der sker uhensigtsmæssig og farlig trafikantadfærd på Sandhusvej.

Mine umiddelbare tanker omkring Sandhusvej

De to trafiktællinger viser, at hastigheden på vejen er faldet med ca. 10 km/t, imens trafikmængden er nogenlunde den samme.

Sandhusvej fungerede i mange år som en fordelingsvej som forbandt Kochsgade med Skibhusvej. På trods af en lavere hastighed på vejen syntes hastighedsdæmpningen ikke, at have flyttet en bemærkelsesværdig mængde trafik over på de andre trafik- og fordelingsveje.

Jeg kan derfor postulere i, hvorvidt det ikke er den samme trafiktype som fortsat anvender Sandhusvej, altså en del ekstern trafik som har til formål at komme hurtigt frem. Ydermere er vejen rimelig bred, selv med cykelbaner. Besigtiger man vejen får man ikke følelsen af, at man her er på en lokalvej – det eneste der tilsiger dette er vejchikanerne.

Jeg har en formodning om, at såfremt trafikanterne ikke kan se logikken i vejensindretning og måden de skal agere på, så ændres trafikanternes adfærd sig også.


Jeg kommer med mere fyldestgørende opdatering omkring denne undersøgelse i den nære fremtid.

Afrunding
Jeg har set mange tilfælde hvor vejchikaner har en ganske effektiv indvirkning på trafikmiljøet, men jeg har også set tilfælde, hvor vejchikanerne nærmest ingen effekt har.

Man kan diskutere hvorvidt et hastighedsdæmpende tiltag, hvor trafikanternes adfærd spiller en væsentlig rolle og derved har en direkte indflydelse på, hvilken effekt tiltaget har er en god idé. Før vejchikaner har den fulde effekt er det nødvendigt med en vis mængde modkørende trafik, så trafikanterne derved tvinges til at sænkes hastigheden på vejen. Ydermere skal trafikanterne gentagende gange træffe et aktiv valg mht., hvorvidt de skal vige for en modkørende eller, om de kan nå at komme forbi chikanen.

Vejchikaner kan, modsat bump, udføres med grønne elementer og man kan derfor skabe et helt andet byrum, rent æstetisk, med vejchikaner. Dog skal man være påpasselig med, på hvilke veje vejchikanerne anvendes som et tiltag.

Når undersøgelsen fra Odense Kommune er afsluttet kan jeg forhåbentlig kaste et større lys på, hvorvidt og i hvilke omfang vejchikaner henstiller til uhensigtsmæssig trafikant adfærd.

Kender du til undersøgelser omkring adfærden på veje med vejchikaner, eller har du selv tanker omkring emnet, så smid da endelig en besked.

Kilder
Odense Kommune: Kortinfo,
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Odense&Page=Kortopslag