Lokalplaner

Planlægningsprincipper i lokalplanfasen
En god lokalplan danner rammerne for et helt områder, og det er derfor utroligt vigtigt, at der allerede på dette stadie indtænkes nogle tanker omkring den fremtidige infrastruktur for lokalplanområdet. Du skal bl.a. gøre dig tanker omkring:

– Hvilke vejkategorier har du brug for?
– Hvilke køretøjer skal vejnettet indrettes for?
– Skal der sikres en skolevej til den nærmeste skole? – Hvor store skal vendepladserne være?

Du kan læse mere om planlægningsprincipperne her.