Oversigtsforhold – vejkryds i byer

I kryds skal der være oversigtsforhold som sikre, at trafikanterne kan orientere sig ordentligt til hver side, så de kan fuldføre deres sving sikkert. Længden af oversigtsarealet afhænger af hastighedsklassen på vejen. Er der en høj hastighedsklasse kræver dette et større oversigtsareal og omvendt med en lav hastighedsklasse. 

Længden af oversigtsarealer
Hastighedsklassen determinere længden af oversigtsarealet. På nedenstående figur kan du se længden af oversigtsareal svarende til den specifikke hastighedsklasse:

Oversigtlængder ad primærvejen (Vejkryds i Byer, Vejdirektoratet)

Sådan måler du oversigtsarealer
Oversigtsarealet måles 2,5 meter fra vigelinjen(kaldet ls). Der er forskellige måder at måle oversigtsarealerne på alt afhængig af krydsudformningen. På nedenstående figur ses forskellige målesituationer:

Oversigtsareal, kryds uden midterhelle samt cykelsti (Vejkryds i Byer, Vejdirektoratet)
Oversigtsareal, kryds med højrevigepligt uden cykelsti (Vejkryds i Byer, Vejdirektoratet)

De øvrige målesituationer kan findes i afsnit 5.2.4 i håndbogen “Vejkryds i byer” fra Vejdirektoratet.

Må der være beplantning eller andet i oversigtsarealet som er udenfor kørebanen?
Som udgangspunkt bør oversigtsarealerne holdes fri af såvel beplantning som andet vejudstyr som kan hæmme oversigtsarealet. Dog kan der være beplantning eller andet i oversigtsarealet såfremt, at højden ikke overstiger 0,5 meter. Man skal dog være påpasselig med buske/hække, da disse hurtigt kan vokse ind i oversigtsarealet.

Skal oversigtsforholdene sikres i hastighedsdæmpende områder?
Selvom et område indrettes til en lav eller meget lav hastighed skal oversigtsforholdene stadig tilvejebringes.

Hvad hvis oversigtsarealerne ikke kan tilvejebringes?
Kan oversigtsforholdene ikke tilvejebringes skal der være tungtvejende argumenter herfor. Du kan forhører dig  hos den pågældende vejmyndighed, hvornår de accepterer et projekt uden de fornødne oversigtsforhold.