Parkeringspladser

Grundlæggende principper
Manøvreareal og parkeringsbåse
Cirkulation eller sækkeprincip
Dobbeltrettet eller ensrettet Afstand fra vejen og ind til den første parkeringsbås Cykelparkering


Parkeringsanlæg til boliger


Parkeringsanlæg til dagligvarebutik


Parkering i konstruktion
Planlægning af parkeringsanlæg
Der er mange aspekter i at planlægge en god parkeringsplads. Er der tale om parkeringsplads tilhørende et boligbyggeri kan den indrettes på en måde. Tilhører parkeringspladsen en dagligvarebutik eller byggemarked skal den indrettes på en helt anden måde. Man skal bl.a. gøre sig tanker omkring følgende:

– Skal pladsen indrettes efter sække eller cirkulationsprincippet? – Hvad er udskiftningsgraden på pladsen? – Hvordan skal fodgængerne eller cyklisterne bevæge sig rundt på pladsen?

Du kan læse mere om indretningen af parkeringsanlæg her.