Videnscenter

!Under opbygning!

Her finder du en kort gennemgang af de grundlæggende vej- og trafiktekniske aspekter, som du skal have viden om når du planlægger veje. Ydermere får du en række gode råd som du med fordel kan anvende i din fremtidige planlægning af vejprojekter.

Generelt om vejmyndighedsprocessen

Hvilken hjemmel anvender kommunen ifm. dit vejprojekt på en privat matrikel?
Kan kommunen stille krav til dit vejprojekt?
Hvilket materiale har kommunen behov for?Generelt om skilte- og afmærkning

Må der afmærkes parkeringsbåse igennem eller op til et vejkryds?
Ensrettede gader hvor cyklister er undtaget
Må B11 Vigepligtstavlen anvendes med andre tavler?Planlægning af vej- og stikryds

Afmærkning af vige- og midtlinje

Oversigtsforhold – Vejkryds i byer
Oversigtsforhold – Stikryds

KørekurverPlanlægning af parkeringspladser

Dimensioner af parkeringsbåse
Manøvreareal
Cirkulation- eller sækkeprincip